Jul 1, 2019

Macanović: Status osoba sa invaliditetom nije zadovoljavajući

Status osoba sa invaliditetom (OSI) u Crnoj Gori nije na zadovoljavajućem nivou, ali je, u poređenju sa periodom od prije desetak godina, njihov položaj unaprijeđen, ocijenio […]
Jun 27, 2019

Na drugom sastanku neformalne Radne grupe diskutovalo se o problemima i preporukama

U okviru projekta „Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti“ održan je drugi sastanak neformalne Radne grupe koja je oformljena u sklopu pomenutog projekta. U toku […]
Jun 26, 2019

Odgovor na upotrebu psihoaktivnih supstanci ne smije biti represivan i marginalizujući

Juventasov Drop in centar, u prvoj polovini godine, posjetile su 273 osobe koje koriste droge, a odgovor na upotrebu psihoaktivnih supstanci ne smije biti represivan, marginalizujući […]
Jun 26, 2019

Stigma prema osobama koje se suočavaju sa bolestima zavisnosti smanjena, ali i dalje postoji

Stigma prema osobama koje se suočavaju sa bolestima zavisnosti je donekle smanjena, ali i dalje postoji i važno je preduzeti adekvatne korake u odnosu na pružanje […]
Jun 25, 2019

Crna Gora mora početi da stimuliše aktivizam mladih

Crna Gora mora početi da stimuliše i nagrađuje aktivizam mladih, odgovorno građansko ponašanje, inicijativnost i kreativnost, poručila je omladinska radnica i trenerica Ajša Hadžibegović, navodeći da […]
Jun 24, 2019

Održan trodnevni trening za članice Mreže nevladinih organizacija za zaštitu djece od nasilja

U okviru projekta “Promovisanje INSPIRE strategije u Crnoj Gori” od 20. do 22. juna u Budvi održan je trodnevni trening za članice Mreže nevladinih organizacija za zaštitu djece […]
Jun 24, 2019

Trening posvećen temi javnog zagovaranja

U okviru projekta “Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama” održan je treći trening za članice Mreže nevladinih organizacija za borbu protiv vršnjačkog nasilja od 9. do 11. maja 2019. […]
Jun 18, 2019

Zabrana pušenja u zatvorenom prostoru obaveza prema svima

Usvajanjem predloga zakona, kojim se zabranjuje pušenje u zatvorenim javnim i radnim prostorima Vlada je napravila značajan korak u cilju unapređenja javnog zdravlja, prevencije nezaraznih bolesti […]
Jun 7, 2019

Srednjoškolci i novinari saglasni: medijska pismenost je važna

Suština medijske pismenosti je da se stvaraju ljudi otvorenog uma, koji promišljaju i uvijek postavljaju pitanje – da li je to što sam vidio/čuo/pročitao stvarno tako? […]
Maj 31, 2019

Donosioci odluka više da se zalažu za smanjenje potrošnje duvana

U Crnoj Gori je, prethodne godine od kracinoma pluća, oboljelo 418 građana, a donosioci odluka bi trebalo da se značajnije zalažu za smanjenje potrošnje duvana i […]