Decembar 15, 2021

Javni poziv za konsultanta za društvene mreže

Juventas raspisuje javni poziv za konsultatna za društvene mreže SVRHA ANGAŽMANA: Shodno planiranim projektnim aktivnostima, predviđeno je angažovanje konsultanta za društvene mreže, koji/a bi imao/la sljedeće […]
Decembar 10, 2021

Dan ljudskih prava

Uvijek smo ljudi. S pravima i obavezama. S ljubavlju i pažnjom se odnosimo prema sebi bliskim osobama. Susrećemo se sa preprekama koje nam drugi nameću. Neke […]
Decembar 1, 2021

Juventas: Saznajte svoj HIV status – testirajte se!

Blagovremena dijagnoza HIV infekcije i korišćenje savremene terapije mogu smanjiti broj kopija virusa u krvi do granice da se isti ne može detektovati. Kada je do […]
Novembar 30, 2021

Edukacijom do smanjenja vršnjačkog nasilja i ekstremizma

Dvadeset srednjoškolaca/ki proširilo je znanja iz oblasti ljudskih prava, tolerancije, medijske pismenosti i steklo vještine planiranja i vođenja vršnjačkih radionica na četvorodnevnoj obuci koju je realizovao […]
Novembar 29, 2021

Održan regionalni trening za mlade

Regionalni trening o monitoringu i analizi medijskih sadržaja održan je u Podgorici od 25. do 27. novembra 2021. godine. Na treningu je učestvovalo 7 mladih iz […]
Novembar 21, 2021

Juventas osuđuje napad na aktivistkinju Sabinu Talović – Obaveza države je i da štiti od nasilja i da prevenira nasilje

NVO Juventas se pridružuje osudama napada na mirnovnu aktivistkinju, borkinju za ljudska prava i dobročiniteljku Sabinu Talović. Pohvaljujemo poslednju reakciju policije, iako napominjemo da je postojalo […]
Novembar 15, 2021

Završen projekat podrške nezaposlenim svršenim visokoškolcima

Jednogodišnji projekat ‚‚Ključne kompetencije za efikasniji proces tranzicije od školovanja do zaposlenja’’ završen je u septembru 2021. godine, a targetirao je  populaciju nazaposlenih svršenih visokoškolaca. Projekat […]
Novembar 9, 2021

Sistemski prepoznati organizacije civilnog društva kao pružaoce određenih preventivnih zdravstvenih i socio-zdravstvenih usluga

Sistemskim prepoznavanjem organizacija civilnog društva, kao pružaoca određenih preventivnih zdravstvenih i socio-zdravstvenih usluga, uspostavio bi se kvalitetan i sveobuhvatan odgovor na potrebe različitih društvenih zajednica, poručeno je na […]
Novembar 4, 2021

Poziv za mlade: obuka i stažiranje

Nevladina organizacija Juventas raspisuje poziv za dvije mlade osobe za učešće na obuci o monitoringu i analizi medijskih sadržaja. Regionalna obuka će se održati u Podgorici, […]
Oktobar 18, 2021

Organizovana akreditovana obuka za stručne radnike/ce

Obuku “Unapređenje vještina stručnih radnika/ca u svrhu prevencije rizičnog ponašanja, te vještine pregovaranja” organizovali smo 14. i 15. oktobra u PR centru u Podgorici. Obuku je […]