Svaki peti srednjoškolac kaže da je bio žrtva vršnjačkog nasilja

Svaki šesti srednjoškolac u Crnoj Gori navodi da je bio izložen diskriminaciji zbog svog nacionalnog identiteta
Avgust 16, 2023
Korupcija u zdravstvenom sistemu Crne Gore predstavlja ozbiljan problem i utiče na ranjive grupe
Avgust 31, 2023

Svaki peti srednjoškolac kaže da je bio žrtva vršnjačkog nasilja

Svaki peti srednjoškolac u Crnoj Gori navodi da je bio žrtva vršnjačkog nasilja, a njih 56 odsto je svjedočilo tom negativnom obliku ponašanja, pokazalo je istraživanje  Juventasa. Upitani zašto nisu razgovarali o vršnjačkom nasilju, najviše srednjoškolaca je odgovorilo kako su mislili da im niko neće pomoći.

Istraživanje je sprovedeno tokom maja i juna ove godine, na uzorku 882 učenika, u partnerstvu sa Unijom srednjoškolaca u okviru projekta “Libela – Doprinos očuvanju multinacionalnog sklada među mladima”, koji je finansiralo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava.

Ponavljaju se podaci iz ranijih istraživanja – da se u potpunosti osjeća sigurno u školi ispod 50 odsto srednjoškolaca, oko 50.5 odsto ih se ne osjeća u potpunosti sigurno ili ne želi da govori o tome, dok se uopšte ili uglavnom ne osjeća sigurno svaki deseti srednjoškolac.
grafik nasilje
Istraživanje je pokazalo da preko 50 odsto srednjoškolaca smatra da su ostali učenici osjećaju sigurno u školi. Za 5,5 odsto srednjoškolaca smatraju da se uopšte ne osjeća sigurno, uglavnom ne i uopšte se ne osjeća sigurno skoro svaki peti srednjoškolac (18.1 odsto).
grafik nasilje

Istraživanje je pokazalo da je svaki peti srednjoškolac izjavio da je bio žrtva vršnjačkog nasilja.

Kada ovom podatku dodamo 9,1 odsto onih koji nisu sigurni, jer možda ne znaju tačno šta je vršnjačko nasilje i mogu da ga prepoznaju, imamo 30 odsto srednjoškolaca koji kažu da su bili žrtva vršnjačkog nasilja ili da nisu sigurni da li su billi žrtve nasilja.

grafik nasilje

Srednjoškolci koji su bili žrtve vršnjačkog nasilja većinom razgovaraju sa roditeljima o tome, dok njih 26 odsto nije razgovaralo ni sa kim.

Kada su u anketi bili upitani za razloge zbog kojih nisu razgovarali o vršnjačkom nasilju, najviše srednjoškolaca je odgovorilo zato što su mislili da im niko neće pomoći. Nakon toga slijedi odgovor da su se osjećali posramljeno, jer su bili žrtve vršnjačkog nasilja, a značajan je procenat onih koji kažu da nisu znali kome da se obrate. Takođe, 12 odsto ih je reklo da su se bojali da neće dobiti podršku i pomoć i da će situacija dalje da eskalira.

Većina srednjoškolaca svjedočila je vršnjačkom nasilju, njih 56 odsto.

Imamo i podatak da nezanemarljiv broj njih kaže da je jednom nedeljno, više puta nedeljno ili svakodnevno svjedoči slučajevima vršnjačkog nasilja u svojoj školi, a 7,3 odsto je navelo svakodnevno svjedoči tim slučajevima.

grafik nasilje

Govoreći o nasilju u onlajn sferi,  istraživanje je pokazalo da većina srednjoškolaca kaže da nije iskusila nasilje u online sferi, njih 60,5 odsto.

Dalje, istraživanje je pokazalo da se desilo više puta, jednom ili da ne želi da odgovori 40 odsto srednjoškolaca da su se osjećali povrijeđeno, uplašeno ili potišteno zbog toga što je neko od učenika iz njihove škole napisao neki komentar ili postavio neku fotografiju na društvenim mrežama Instagram, Fejsbuk, TikTok, Snepčet ili nekoj drugoj društvenoj mreži.

grafik nasilje

Većina srednjoškolaca smatra da kazne nisu dovoljno stroge kad je u pitanju vršnjačko nasilje.

Juventas ne smatra da treba prvenstveno represivno djelovati kad je u pitanju vršnjačko nasilje, već da je potrebno djelovati preventivno.

Srednjoškolci su u velikoj mjeri saglasni da bi trebalo da postoji više edukacije o vršnjačkom nasilju u školi.

Na pitanje ‘Šta bi savjetovao/la nekome ko doživljava vršnjačko nasilje?’, većina srednjoškolaca odgovara da treba da se obrati odrasloj osobi za pomoć.

Što se tiče preporuka, škole je potrebno učiniti potpuno bezbjednim i uvesti svrsishodne intervencije za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja.

Postoje već akcioni planovi, programi za suzbijanje vršnjačkog nasilja, timovi u školama, ali nisu sve škole upoznate sa postojećim programima, nisu u svim školama zaposleni dovoljno edukovani na temu vršnjačkog nasilja i nije usupostavljena ujednačena kontrola sprovođenja predviđenih mjera za suzbijanje vršnjačkog nasilja u obrazovnim ustanovama.

U Juventasu želimo da ova školska godina bude obilježena pozitivnim promjenama u ovoj oblasti i što manjim brojem slučajeva vršnjačkog nasilja svih oblika.