Najava okruglog stola povodom projekta “LIBELA: Mladi kao stub multikulturalne budućnosti”
Avgust 12, 2023
Svaki šesti srednjoškolac u Crnoj Gori navodi da je bio izložen diskriminaciji zbog svog nacionalnog identiteta
Avgust 16, 2023

Edukacija mladih je temelj budućnosti

Dan mladih pruža nam priliku da dublje sagledamo izazove s kojima se mladi u Crnoj Gori suočavaju. Edukacija ostaje temelj budućnosti i od suštinskog je značaja osigurati pristup kvalitetnom obrazovanju kako bi mladi mogli razviti svoje potencijale i doprinijeti društvu.

Pitanje zapošljavanja i mogućnosti karijernog napretka postaje sve važnije, te je stoga važno osigurati kontinuiranu podršku profesionalnom razvoju mladih. Mladi često nose teret stresa, anksioznosti i depresije usljed izazova modernog društva.

Država ima za obavezu da osigura  pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti sa akcentom na očuvanje mentalnog zdravlja, radi izgradnje otpornosti i dobrobiti mladih, kako bi se mogli suočiti sa svim preprekama sa kojima se suočavaju.

Dan mladih takođe nas podsjeća na neophodnost zaštite mladih od političke manipulacije, partijskog zapošljavanja i napredovanja. Mladi treba da imaju priliku da se razvijaju na osnovu svojih sposobnosti i znanja, bez obzira na političku pripadnost. Država mora stvoriti integritetno okruženje gdje se potencijal mladih cijeni i razvija bez političkih uticaja.

Radujemo se usvajanju nove Strategija za mlade, ali ne možemo zanemariti činjenicu da se usvaja sa zakašnjenjem. Ovo kašnjenje ograničilo je realizaciju brojnih aktivnosti koje bi donijele benefite za mlade.

Nikada ne smijemo zaboraviti da su mladi temelj svakog društva. Oni su ona snaga koja promjene, razvija društvo i otvara nova vrata mogućnostima. Ipak, ključno je da ne posmatramo mlade samo kao resurs. Oni su jedinstvene individue, svaka sa svojim
vrijednostima i ciljevima. Naš zadatak je da stvorimo okruženje gdje svaki mladi pojedinac može biti autentičan i slobodan da se razvija u pravcu koji sam odabere.

Neka današnji Dan mladih bude podsjećanje da su mladi srž društva i da je naša dužnost da pružimo podršku koja će im omogućiti da dosegnu svoj puni potencijal.