Decembar 27, 2023

U okviru programa Brižne porodice roditelji osnaženi za uspješno roditeljstvo

Podgorica, PR pres servis – Program “Brižne porodice” osnažio je roditelje da, kroz razvoj raznovrsnih vještina poput kvalitetnog provođenja vremena s djetetom, nenasilnog disciplinovanja i pozitivnog […]
Decembar 27, 2023

Odluka o izboru eksterne evaluatorke za članicu Komisije za bodovanje prijedloga projekata nevladinih organizacija i neformalnih grupa pristiglih na II Javni konkurs – U pravo vrijeme” – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture

Na osnovu člana 32 stav 1 tačka 1 Statuta NVO Juventas broj 01-40/23-O u vezi sa Ponovljenim Javnim konkursom za eksternog/u evaluatora/ku za bodovanje projekata nevladinih […]
Decembar 26, 2023

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nakon prve faze prijava na Javni konkurs Jačanje civilnog društa za podršku održivom socio-ekonomskom razvoju Crne Gore

U sklopu Javnog konkursa za podršku nevladinim organizacijama, neformalnim grupama i pojedincima u okviru projekta “Jačanje civilnog društa za podršku održivom socio-ekonomskom razvoju Crne Gore” koji […]
Decembar 22, 2023

Predstavljena platforma “Zabranjeno pušenje!” Juventasa i Centra za monitoring i istraživanje (CeMI)

Jeste li svjedoci pušenja u zatvorenim prostorima? Sada možete djelovati! Naša inovativna platforma Zabranjeno pušenje vam omogućava da lako prijavite svako kršenje Zakona o ograničavanju upotrebe […]
Decembar 21, 2023

Ponavljanje Javnog konkursa za eksternog evaluatora za bodovanje projekata nevladinih organizacija i neformalnih grupa

Za potrebe projekta “U pravo vrijeme – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture” a u vezi […]
Decembar 21, 2023

Ponovljeni tender: Poziv za monitoring eksperta/kinju za pružanje individualne i grupne direktne podrške zatvorenicima/ama u pripremi zaizlazak iz zatvorskog sistema i reintegraciju u društvo i djeci u sukobu sa zakonom u procesu resocijalizacije 01-290/23-JP

U okviru projekta “Provision of sustainable support to former prisoners and children in conflict with the law for successful re-integration into the community – Recover2 CFCU/MNE/261″ […]
Decembar 19, 2023

Učiniti nalokson dostupnim van zdravstvenih ustanova

Smrt od predoziranja se može spriječiti tako što će se nazalni sprej na bazi naloksona učiniti dostupnim na način što se neće koristiti samo u zdravstvenim […]
Decembar 18, 2023

Kontinuirano edukovati stručni kadar koji pruža usluge osobama koje koriste droge

U Crnoj Gori je potrebno kontinuirano  edukovati stručni kadar koji pruža usluge osobama koje koriste droge, kao i jačati kapacitete nevladinih organizacija da bi servisi podrške bili […]
Decembar 18, 2023

Svaki treći građanin smatra da je odnos društva prema osobama koje koriste droge nepošten i stigmatizirajući

U Crnoj Gori preko šest hiljada osoba trenutno koristi drogu, svaki treći građanin smatra da su te osobe stigmatizovane i u društvu neadekvatno tretirane, droga se […]
Decembar 14, 2023

Uspostaviti cjelovit sistem koji bi pružio podršku djeci i mladima sa socijalno neprilagođenim ponašanjem

U Crnoj Gori ne postoji cjelovit sistem koji bi pružio podršku djeci i mladima sa socijalno neprilagođenim ponašanjem i njihovim porodicama, zbog čega ga je potrebno […]