Realizovan projekat “Prevencija HIV/AIDS-a među osobama na izdržavanju kazne zatvora – edukacija i savjetodavna podrška” (Video)

Jovan Bojović
Stručnost, iskustvo i sposobnosti da budu kriterijumi pri formiranju ministarstava
Jul 27, 2023
Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za program dodjele malih grantova za podršku strateškog okvira i servisa podrške osobama koje koriste droge
Jul 31, 2023

Realizovan projekat “Prevencija HIV/AIDS-a među osobama na izdržavanju kazne zatvora – edukacija i savjetodavna podrška” (Video)

Projekat “Prevencija HIV/AIDS-a među osobama na izdržavanju kazne zatvora – edukacija i savjetodavna podrška” realiziovao je Juventas u partnerstvu sa Crnogorskom mrežom za smanjenje štete Link, a finansiran je od strane Ministarstva zdravlja.

Projekat “Prevencija HIV-a među osobama na izdržavanju kazne zatvora – edukacija i savjetodavna podrška” kao glavni cilj imao je  podršku programima prevencije HIV/AIDS-a među osobama na izdržavanju kazne zatvora. Postizanju ovog cilja doprinijelo se kroz sprovođenje seta aktivnosti prilagođenih potrebama osoba u zatvora i koncipiranih na način da odgovore na potrebu jačanja znanja o ovoj oblasti, te jačanja saradnje sa ustanovama u sistemu izvršenja krivičnih sankcija. Direktni korisnici projekta su osobe na izdržavanju kazne zatvora, u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija i u Zatvoru Bijelo Polje, sa posebnim fokusom na mlade osobe koje su u zatvoru.

Aktivnosti koje su realizovane u toku projekta obuhvatale su: informativno – edukativne radionice o HIV/AIDS-u, informativno – edukativne radionice o HIV/AIDS-u sa maloljetnim osobama na izdržavanju kazne zatvora, grupe samopodrške sa osobama sa istorijom korišćenja psihoaktivnih supstanci, individualna savjetovanja sa stručnim radnicima/ama, akreditovanu obuku za zaposlene UIKS-a i monitoring sastanke sa predstavnicima UIKS-a. Sve aktivnosti su se održavale u UIKS-u.

Projekat je trajao od decembra 2022. godine do jula 2023.godine.

U okviru projekta kreirana su i dva storytelling videa koja možete pogledati u nastavku: