Organizovana akreditovana obuka za stručne radnike/ce

Održan deveti Montenegro prajd: Ljubav, ljudi!
Oktobar 16, 2021
Poziv za mlade: obuka i stažiranje
Novembar 4, 2021

Organizovana akreditovana obuka za stručne radnike/ce

Obuku “Unapređenje vještina stručnih radnika/ca u svrhu prevencije rizičnog ponašanja, te vještine pregovaranja” organizovali smo 14. i 15. oktobra u PR centru u Podgorici.

Obuku je uspješno završilo 23 učesnika/ca iz različitih ustanova i organizacija koje pružaju usluge u oblasti socijalne i dječje zaštite. Ovim su unaprijedili svoja znanja kada je u pitanju prevencija rizičnog ponašanja, različite tehnike komunikacije i pregovaranja, što je od važnosti kod direktnog pružanja usluga klijentima/kinjama.

Takođe, uspješnim pohađanjem obuke stekli su uslov za dobijanje sertifikata koji izdaje Zavod za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore. Podsjećamo da je sertifikat jedan od uslova stručnim radnicima/ama i stručnim saradnicima/ama za dobijanje licence za obavljanje stručnih poslova u ovoj oblasti (uz položen stručni ispit), te način sticanja bodova potrebnih za kasnije obnavljanje stečene licence.

Voditeljka obuke bila je stručna konsultantkinja iz Hrvatske Blanka Šuljak, spec. socijalne pedagogije. Blanka ima dugogodišnje iskustvo u držanju predavanja i  obuka za stručne radnike/ce, kao i dugogodišnje iskustvo u radu sistema pravosuđa i izvršenja krivičnih sankcija, te u direktnom radu sa osobama na izdržavanju kazne zatvora i osobama u riziku od socijalne isključenosti/ socijalno isključenima.

Blanka Šuljak, predavačica

Obuka je organizovana u sklopu projekta „Podrška bivšim osuđenicima/ama u procesu društvene reintegracije: Re-Cover”. Projekat je finansiran u okviru Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu a u saradnji sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja i Ministarstvom ekonomskog razvoja Crne Gore.

Pored brojnih aktivnosti, projekat je usmjeren i na jačanje stručnih kapaciteta zaposlenih u oblasti socijalne i dječije zaštite koji/e u svom radu ostvaruju kontakt i pružaju direktnu podršku osobama koje su bile na izdržavanju kazne zatvora i članovima njihove porodice i drugim bliskim osobama. Senzibilizacija zaposlenih važna je kako bi se razvijala postpenalna podrška i jačao njen kvalitet.