Medijske objave

April 10, 2020

Juventas nastavlja sa pružanjem usluga u toku epidemije virusa korona

Uprkos izmjenjenim uslovima rada, a poštujući sve smjernice Nacionalnog koordinacionog tijela koje se odnose na prevenciju širenja virusa korona, Juventas nastavlja da pruža usluge direktne asistencije […]
April 3, 2020

Reagovanje povodom objavljivanja spiska sa podacima osoba oboljelih od Covid-19

Prepoznajući i pozdravljajući napore i aktivnosti Nacionalnog koordinacionog tijela i Instituta za javno zdravlje u borbi protiv virusa korona, nevladina organizacija Juventas najoštrije osuđuje objavljivanje spiska […]
Mart 25, 2020

#OstaniDoma i vježbaj medijsku pismenost!

Često kažemo da nemamo vremena da detaljno i pažljivo pratimo medije, pa zbog toga sadržaje konzumiramo površno, bez kritičkog osvrta i analize što nas čini podložnim […]
Mart 22, 2020

Savjeti za seksualne radnike i radnice

Kao i kod drugih zanimanja u kojima je prisutan neposredan bliski kontakt sa korisnicima, izloženi ste visokom stepenu rizika infekcije virusom. Pored problema koji se ogledaju […]
Mart 22, 2020

Osnovne mjere zaštite od Covid-19 (Korona virusa) za osobe koje koriste droge

Sljedeći savjeti su namijenjeni osobama koje koriste droge kako bi dobile važne informacije za smanjenje štete tokom trenutne pandemije Covid-19 (Korona virusa). Molimo Vas da dijelite […]
Mart 22, 2020

Epidemija lažnih vijesti i dezinformacija

Pandemija virusa korona je krizna situacija visokog inteziteta, a upravo takve situacije su pogodno tlo za širenje dezinformacija. Posljedice širenja lažnih vijesti su izuzetno ozbiljne; dezinformacije mogu […]
Mart 19, 2020

Hitan apel nadležnima da reaguju u zaštiti re populacije od COVID19

Grupa nevladinih organizacija, aktivista za ljudska prava i prava romske populacije, istaknutih građana/ki, poziva Vladu Crne Gore, nadležna ministarstva, Crveni krst Crne Gore i međunarodnu zajednicu […]
Mart 13, 2020

Održan konsultativni sastanak Fokal point mreže lokalnih samouprava

Održan je konsultativni sastanak Fokal point mreže lokalnih samouprava, koja je formirana u cilju sinhronizacije politika, koje se sprovode na nacionalnom nivou poput Strategije za unapređenje […]
Mart 13, 2020

Javni poziv za zaštitu ranjivih grupa od korona virusa COVID-19

Nacionalnim zdravstvenim sistemima i institucijama Nacionalnim agencijama i koordinatorima za droge Nacionalnim socijalnim servisima Organizacijama civilnog društva Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) objavila je javnozdravstveno vandredno stanje […]
Mart 9, 2020

TENDER ZA NABAVKU TERENSKOG PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU NABAVKE TERENSKOG PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA Predmet javne nabavke je izbor najpovoljnije ponude za nabavku – terenskog putničkog motornog vozila […]