Medijske objave

Mart 27, 2024

Udruženje za podršku Roma i Egipćana: Veća socijalna inkluzija i edukacija RE populacije u okviru projekta “Za nas je pravo vrijeme”

Predstavljamo vam podržani projekat u sklopu I Javnog konkursa ,,U pravo vrijeme – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja […]
Mart 21, 2024

Javni konkurs za eksternog evaluatora za bodovanje projekata nevladinih organizacija i neformalnih grupa

Za potrebe projekta “U pravo vrijeme – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture” a u vezi […]
Mart 15, 2024

Realizacija projekta „KA PUNOJ INKLUZIJI RE POPULACIJE KROZ PODRŠKU OBRAZOVANJU I PRISTUPU PRAVIMA“

NVO Juventas je krajem 2023. godine započeo realizaciju projekta „Ka punoj inkluziji RE populacije kroz podršku obrazovanju i pristupima pravima“. Ovaj projekat ima za cilj unaprijeđenje […]
Mart 13, 2024

Tvoja Priča – Tvoja Prilika: Donosimo vam još iskustava mladih koji su završili stručno osposobljavanje u okviru InEET projekta

Juventas u okviru projekta InEET – Tvoja PRIČA – Tvoja Prilika organizuje program stručnog osposobljavanja za 40 mladih ljudi kod različitih poslodavaca. Ovom prilikom Vam prenosimo […]
Mart 11, 2024

Da li Vam je 8. mart zaista srećan ili ga patrijarhat i dalje guši?

Podgorica, PR pres servis – Platforma “U pravo vrijeme” radiće na osvješćivanju javnosti o problemima s kojima se suočavaju žene u Crnoj Gori, sa fokusom na promociji […]
Mart 4, 2024

Više od 120 hiljada eura za projekte koji će doprinijeti promociji ljudskih prava i unapređenju demokratskog političkog učešća

Podgorica, PR pres servis – Predstavnici  Juventasa  potpisali su u petak, 1.marta ugovore sa dobitnicima finansijske podrške u sklopu drugog javnog konkursa grant šeme „U pravo […]
Mart 4, 2024

Održana dvodnevna akreditovana obuka za stručne radnike/ce u oblasti socijalne i dječije zaštite „Unapređenje znanja i vještina stručnih radnika/ca u radu sa potencijalnim korisnicima/ama i korisnicima/ama usluge podrška za život u zajednici-svratište“

U okviru projekta “Podrška stvaranju podržavajućeg porodičnog okruženja i smanjenju rizika od socijalne isključenosti” održana je dvodnevna akreditovana obuka za stručne radnike/ce u oblasti socijalne i […]
Mart 1, 2024

III Javni konkurs za raspodjelu sredstava NVO i neformalnim grupama – U pravo vrijeme!

JUVENTAS raspisuje III JAVNI KONKURS u sklopu grant šeme kroz projekat “U PRAVO VRIJEME – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava […]
Februar 21, 2024

Država u potpunosti da pokrije troškove usluge personalne asistencije i osigura licenciranje više pružalaca te usluge

Država bi trebalo da u potpunosti pokrije troškove usluge personalne asistencije, da osigura licenciranje više pružalaca te usluge i da je pruži u skladu sa individualnim […]
Februar 13, 2024

II Javni konkurs “U pravo vrijeme”: Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata

Na osnovu Rješenja broj 01-318/23 od 27.12.2023. godine u vezi sa II Javnim konkursom za podršku nevladinim organizacijama i neformalnim grupama broj 01-286/23-JP od 01.12.2023. godine, […]