Medijske objave

Februar 2, 2022

Jačanje kapaciteta institucija i unaprijeđenje položaja zatvorenika/ca u odnosu na postupak uslovnog otpusta

U prvih šest mjeseci 2022. godine realizujemo projekat „Jačanje kapaciteta institucija i unaprijeđenje položaja zatvorenika/ca u odnosu na postupak uslovnog otpusta“. Radićemo sa osobama na izdržavanju […]
Januar 25, 2022

Poziv za mlade: Trening za trenere

Nevladina organizacija Juventas raspisuje poziv za četiri mlade osobe za učešće na treningu za trenere medijske pismenosti.  Regionalni trening će se održati u Crnoj Gori, u […]
Januar 20, 2022

Koalicija zajedno za LGBTIQ prava: Predsjednik Skupštine da pokrene postupak protiv predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode

Dvadeset članica Koalicije Zajedno za LGBTIQ prava uputilo je Urgenciju predsjedniku Skupštine Crne Gore, Aleksi Bečiću u kojoj je traženo da se u skladu sa njegovim nadležnostima, a […]
Decembar 30, 2021

Urediti programsko finansiranje i uvezivanje usluga nevladinih organizacija sa javnim sektorom

Većinu usluga iz oblasti socijalne zaštite i dalje pružaju nevladine organizacije, koje ukazuju da je finansiranje servisa ključni problem, zbog čega je neophodno urediti programsko finansiranje […]
Decembar 28, 2021

Održana akreditovana obuka za stručne radnike/ce

Akreditovana obuka pod nazivom „Unapređenje znanja i vještina stručnih radnika/ca u radu sa potencijalnim korisnicima/ama i korisnicima/ama usluge podrška za život u zajednici-svratište“ održana je u […]
Decembar 28, 2021

Predstavljen nacrt prijedloga Smjernica za unapređenje nacionalne politike u oblasti smanjenja štete

Smjernice za implementaciju programa smanjenja štetnih posljedica upotrebe droga u Crnoj Gori predstavljaju referentni konceptualni i praktični okvir za dalji razvoj i unapređenje nacionalne politike i […]
Decembar 22, 2021

Omladinske edukacije u četiri crnogorska grada

Mladi u Beranama, Pljevljima, Podgorici i Baru u narednih par mjeseci biće u prilici da uče o aktivizmu, ljudskim pravima, toleranciji i medijskoj pismenosti, kroz Juventasove […]
Decembar 15, 2021

Javni poziv za konsultanta za društvene mreže

Juventas raspisuje javni poziv za konsultatna za društvene mreže SVRHA ANGAŽMANA: Shodno planiranim projektnim aktivnostima, predviđeno je angažovanje konsultanta za društvene mreže, koji/a bi imao/la sljedeće […]
Decembar 10, 2021

Dan ljudskih prava

Uvijek smo ljudi. S pravima i obavezama. S ljubavlju i pažnjom se odnosimo prema sebi bliskim osobama. Susrećemo se sa preprekama koje nam drugi nameću. Neke […]
Decembar 1, 2021

Juventas: Saznajte svoj HIV status – testirajte se!

Blagovremena dijagnoza HIV infekcije i korišćenje savremene terapije mogu smanjiti broj kopija virusa u krvi do granice da se isti ne može detektovati. Kada je do […]