Tvoja Priča – Tvoja Prilika: Kompanije Merkator International i Mesopromet Franca nude slobodne radne pozicija za stručno usavršavanje u Bijelom Polju

Drop in centar u Podgorici sigurna luka za osobe koje koriste droge
Februar 6, 2024
II Javni konkurs “U pravo vrijeme”: Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata
Februar 13, 2024

Tvoja Priča – Tvoja Prilika: Kompanije Merkator International i Mesopromet Franca nude slobodne radne pozicija za stručno usavršavanje u Bijelom Polju

Juventas  u okviru InEET projekta realizuje aktivnost  Tvoja PRIČA – Tvoja PRILIKA i tom prilikom je sklopio  saradnju sa kompanijama Merkator International i Mesopromet Franca za stručno usavršavanje  u Bijelom Polju. Prijavi se i ostvari mogućnost da u trajanju od 3 mjeseca obavljaš plaćeno stručno usavršavanje. Prijavom dobijaš mogućnost da stekneš dodatna znanja i radno iskustvo.

Ko se može prijaviti za ove pozicije? – Prijaviti se mogu mladi koji dolaze iz  Bijelog Polja uzrasta od 18 do 30 godina. Ovaj program je namijenjen mladima koji su nezaposleni, koji trenutno nisu uključeni u neki program školovanja ili usavršavanja.

Šta je potrebno za prijavu? – Potrebno je popuniti upitnik formu koja se nalazi u zavisnosti od toga za koju poziciju i kompaniju se prijavljujete!
Slobodne radne pozicije su:

Juventas će učesnicima/ama stručnog usavršavanja plaćati nadoknadu u bruto iznosu od 300,00 eura (tri stotine eura) mjesečno.

Učesnici/e obavljaju radnu praksu radnim danima, od ponedeljka do petka u trajanju od četiri sata.

Takođe, Juventas će sa prijavljenim kandidatima/kinjama koji/e budu izabrani/e u uži krug obaviti intervjue radi dalje selekcije i povezivanja sa poslodavcem i navedenim programom obuke. Cilj ovog projekta je da mladi koji su na programu stručnog usavršavanja steknu dodatna znanja i  priliku  da ostanu u radnom odnosu kod poslodavca kod kojeg obavljaju stručno usavršavanje ili budu konkurentni na tržištu rada.

Za dio učesnika iz Bijelog Polja možemo organizovati  stručne obuke/kurseve koje mogu pohađati u toku trajanja stručnog usavršavanja. Ovim kursevima stekla bi se određena bazična znanja koja su potrebna poslodavcima za određene radne pozicije. Kursevi će se organizovati kod licenciranih organizatora obrazovanja odraslih.

Za sve informacije možete nam se obratiti na e-mail konkursi@juventas.me ili na broj telefona 020 657 098 ili 067 346 605.

Ova aktivnost realizuje se u sklopu projekta In Employment, Education, Training – InEET koji se realizuje u Crnoj Gori i Kosovu. Nosilac projekta je nevladina organizacija Juventas, a partner na projektu je nevladina organizacija Labyrinth (Priština, Kosovo). Projekat je podržan kroz program prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo, IPA II – EuropeAid/171521/ID/ACT/MULTI.

Neka tvoja karijera krene – prijavi se.