Medijske objave

April 18, 2023

Realizacija projekta “Jačanje socijalne inkluzije RE zajednice”

U prethodnom periodu NVO Juventas je započeo implementaciju projekta “Jačanje socijalne inkluzije RE zajednice”, finansijski podržanog od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore, […]
April 12, 2023

Tražimo pojačanje: Konkursi za PR i menadžera/ku događaja i socijalnog/u radnika/cu

Konkurs za PR i menadžera/ku događaja (1 pozicija) Našem timu je potrebno pojačanje. Tražimo PR i menadžera/ku događaja (1 pozicija) da nam se pridruži. Osoba koja […]
April 11, 2023

Anketa: omladinski aktivizam, ljudska prava & digitalni alati

Upitnik koji je pred tobom ima za cilj da pomogne da utvrdimo koje su potrebe i izazovi mladih u Crnoj Gori, posebno u oblastima aktivizma, ljudskih prava i upotrebe digitalnih alata u nastavnim procesima. Rezultati ovog istraživanja će se koristiti da oblikujemo i definišemo alate koje ćemo distribuirati mladima u Crnoj Gori, školama i različitim organizacijama. 
April 5, 2023

Javni konkurs za eksternog/u evaluatora/ku za bodovanje projekata nevladinih organizacija i neformalnih grupa

Za potrebe projekta “U pravo vrijeme – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture” a u vezi […]
April 4, 2023

Strateško planiranje Juventasa

Strateški planiramo novi period. Juventas u toku ove nedjelje radi na izradi Strateškog plana. Kad ga sastavimo, objavićemo naše ciljeve za narednih par godina.
April 3, 2023

Javni poziv za dostavljanje ponuda za profesionalno organizovanje događaja

U okviru projekta “Podrška potrebama djece i mladih pod institucionalnim staranjem nakon pandemije COVID-19”, NEAR-TS/2021/428-874“, raspisuje se Javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga profesionalno […]
Mart 24, 2023

I Javni konkurs za podršku nevladinim organizacijama i neformalnim grupama

JUVENTAS objavljuje  I JAVNI KONKURS u sklopu grant šeme kroz projekat “U PRAVO VRIJEME – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava […]
Mart 24, 2023

Predstavljena grant šema “U pravo vrijeme”

Juventas će danas  objaviti prvi javni poziv za finansijsku i mentorsku podršku NVO sektoru i neformalnim grupama koje djeluju kao zaštitnice ljudskih prava u Crnoj Gori, […]
Mart 20, 2023

Javni poziv za dostavljanje ponude za sprovođenje istraživanja među opštom zajednicom o stavovima vezanim za osobe koje koriste droge

U okviru projekta „Kompetentno, transparentno i odgovorno civilno društvo koje pruža usluge osobama koje koriste droge u Crnoj Gori”, finansiranog od strane Delegacije Evropske unije broj […]
Mart 9, 2023

Javni poziv za pružanje usluga za vođenje kampanje na društvenim mrežama

U okviru projekta “U pravo vrijeme – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture” realizuju nevladine organizacije Juventas, Help […]