Održana dvodnevna akreditovana obuka za stručne radnike/ce u oblasti socijalne i dječije zaštite „Unapređenje znanja i vještina stručnih radnika/ca u radu sa potencijalnim korisnicima/ama i korisnicima/ama usluge podrška za život u zajednici-svratište“

III Javni konkurs za raspodjelu sredstava NVO i neformalnim grupama – U pravo vrijeme!
Mart 1, 2024
Više od 120 hiljada eura za projekte koji će doprinijeti promociji ljudskih prava i unapređenju demokratskog političkog učešća
Mart 4, 2024

Održana dvodnevna akreditovana obuka za stručne radnike/ce u oblasti socijalne i dječije zaštite „Unapređenje znanja i vještina stručnih radnika/ca u radu sa potencijalnim korisnicima/ama i korisnicima/ama usluge podrška za život u zajednici-svratište“

U okviru projekta “Podrška stvaranju podržavajućeg porodičnog okruženja i smanjenju rizika od socijalne isključenosti” održana je dvodnevna akreditovana obuka za stručne radnike/ce u oblasti socijalne i dječije zaštite „Unapređenje znanja i vještina stručnih radnika/ca u radu sa potencijalnim korisnicima/ama i korisnicima/ama usluge podrška za život u zajednici-svratište“ 29. februara i 1.marta u hotelu Mediteran u Bečićima. Realizatorke obuke bile su Marija Radović  i Dragana Pešić.

Obuku su uspješno završila 21 učesnika/ce iz različitih institucija/organizacija iz oblasti socijalne i dječije zaštite i time stekli, kako dodatna znanja i vještine, tako i sertifikat koji izdaje Zavod za socijalnu i dječiju zastitu Crne Gore.

Projekat “Podrška stvaranju podržavajućeg porodičnog okruženja i smanjenju rizika od socijalne isključenosti” finansira Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore, a realizuje ga NVO Juventas u partnerstvu sa Psihološkom asocijacijom Crne Gore.

Opšti cilj projekta je stvaranje podržavajućeg porodičnog okruženja i smanjenje rizika od socijalne isključenosti kako bi se odgovorilo na potrebe djece za kvalitetnom brigom kroz set usluga direktne podrške porodicama i jačanje kapaciteta stručnog kadra sistema socijalne i dječije zaštite.