Realizacija projekta „KA PUNOJ INKLUZIJI RE POPULACIJE KROZ PODRŠKU OBRAZOVANJU I PRISTUPU PRAVIMA“

Tvoja Priča – Tvoja Prilika: Donosimo vam još iskustava mladih koji su završili stručno osposobljavanje u okviru InEET projekta
Mart 13, 2024
Javni konkurs za eksternog evaluatora za bodovanje projekata nevladinih organizacija i neformalnih grupa
Mart 21, 2024

Realizacija projekta „KA PUNOJ INKLUZIJI RE POPULACIJE KROZ PODRŠKU OBRAZOVANJU I PRISTUPU PRAVIMA“

NVO Juventas je krajem 2023. godine započeo realizaciju projekta „Ka punoj inkluziji RE populacije kroz podršku obrazovanju i pristupima pravima“. Ovaj projekat ima za cilj unaprijeđenje položaja RE populacije koja živi na Vrelima Ribničkim u Podgorici, formalnog i neformalog obrazovanja koje predstavlja glavni put ka poboljšanju njihovog socio-ekonomskog i kulturnog statusa, kao i integracije u društvu.

U sklopu projekta do sada je organizovano :

  • Devet edukativnih časova podrške u učenju i opismenjavanju, na kojima je učestovalo preko 20 djece. Djeca su uz rad sa učiteljicom i projektnim timom naučila kako da bolje savladaju tekuće gradivo u školi, kao i da prošire svoje znanje iz mnogih drugih oblasti. Velika zainteresovanost i učestvovanje djece na edukativnim časovima, donosi izuzetne rezultate u obrazovanju, usavršavanju i pristupu školi. Djeci su nakon svake radionice bile uručene užine, kao nagrada za njihovu posvećenost u toku časova.
  • Dvije posjete izložbi „Životinje Afrike“ u Prirodnjačkom muzeju Crne Gore, na kojima je učestvovalo 16 djece. Djeca su imala priliku da se kroz prezentaciju od strane zaposlenih upoznaju sa istorijom i osobenostima raznih životinja, kao i da pitaju i dobiju odgovore na sve što ih je interesovalo.

Osim navedenog, u okviru ovog projekta, RE populaciji pružamo besplatno socijalno i pravno savjetovanje i omogućavamo pristup institucijama kako bi ostvarili svoja zakonom zagarantovana prava

Realizacija ovog projekta se sprovodi u partnerstvu sa NVO “Phiren Amenca”, a uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore, u sklopu poziva „Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, zaštita prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki“.