Medijske objave

Decembar 11, 2019

Mnogo više pažnje posvetiti djeci koja žive u domu

Društvo i država treba mnogo više pažnje da posvete onima koja žive u Domu za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja, jer je tim mladima potrebno […]
Decembar 11, 2019

Omogućiti mladima da donese odluke važne za njih

Mladi moraju da budu vidljivi ne samo kroz izvještaje, nego je potrebno da se čuje njihov glas i neophodno im je omogućiti da donose odluke o […]
Decembar 10, 2019

Važno je na vrijeme prepoznati potrebe mladih u riziku i odgovoriti na njih

Potrebe različitih kategorija mladih u riziku važno je na vrijeme prepoznati i kreirati politike koje će im pomoći da ostvare svoje interese, a misija države je […]
Decembar 7, 2019

Kroz interaktivnu formu ukazali na probleme mladih

Dokumentarna predstava “RAW PLAY – igra sa šest života”, kroz interaktivu i multimedijalu formu, ukazuje na izazove i probleme sa kojima se  suočavaju mladi, kaoi naodnos […]
Decembar 3, 2019

Tri crnogorska grada potpisala Parisku deklaraciju u cilju okončanja epidemije AIDS-a

Predstavnici Glavnog grada, opština Bar i Bijelo Polje i UNAIDS-a potpisali su danas Parisku deklaraciju, koja, kako je saopšteno, ima za cilj okončanje epidemije AIDS-a u […]
Decembar 2, 2019

Internet svakodnevno koristi 93,3 odsto srednjoškolaca

Internet i društvene mreže mediji su koje srednjoškolci najviše koriste, bilo da je u pitanju informisanje, zabava ili edukacija, potvrdilo je istraživanje NVO Juventas o medijskoj […]
Decembar 2, 2019

Mladi sposobni da prepoznaju nekvalitetan medijski sadržaj

Značajan dio crnogorskih srednjoškolaca sposoban je da prepozna nekvalitetan sadržaj u medijima, pokazalo je istraživanje o medijskoj pismenosti koje je sprovela nevladina organizacija (NVO) Juventas. Prema […]
Decembar 2, 2019

Mladi nedovoljno zastupljeni u medijma

Srednjoškolci u Crnoj Gori smatraju da su mladi nedovoljno zastupljeni u medijma u važnim oblastima, kao što su obrazovanje, nauka, ekologija, kultura i zdravlje. To je […]
Novembar 25, 2019

Poziv za dostavljanje prijedloga projekata za dodjelu malih grantova

VAŽNO OBAVJEŠTENJE: Rok za dostavljanje prijedloga projekata za dodjelu malih grantova u okviru projekta “Integrisani i sistemski pristup unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori” produžen […]
Novembar 22, 2019

Ozbiljno se posvetiti problemu upotrebe psihoaktivnih supstanci

Problemu upotrebe psihoaktivnih supstanci, posebno među mladima, potrebno se vrlo ozbiljno posvetiti, jer je zatajila prevencija, a institucije ne funkcionišu dobro ni na lokalnom ni na […]