Medijske objave

Mart 22, 2020

Epidemija lažnih vijesti i dezinformacija

Pandemija virusa korona je krizna situacija visokog inteziteta, a upravo takve situacije su pogodno tlo za širenje dezinformacija. Posljedice širenja lažnih vijesti su izuzetno ozbiljne; dezinformacije mogu […]
Mart 19, 2020

Hitan apel nadležnima da reaguju u zaštiti re populacije od COVID19

Grupa nevladinih organizacija, aktivista za ljudska prava i prava romske populacije, istaknutih građana/ki, poziva Vladu Crne Gore, nadležna ministarstva, Crveni krst Crne Gore i međunarodnu zajednicu […]
Mart 13, 2020

Održan konsultativni sastanak Fokal point mreže lokalnih samouprava

Održan je konsultativni sastanak Fokal point mreže lokalnih samouprava, koja je formirana u cilju sinhronizacije politika, koje se sprovode na nacionalnom nivou poput Strategije za unapređenje […]
Mart 13, 2020

Javni poziv za zaštitu ranjivih grupa od korona virusa COVID-19

Nacionalnim zdravstvenim sistemima i institucijama Nacionalnim agencijama i koordinatorima za droge Nacionalnim socijalnim servisima Organizacijama civilnog društva Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) objavila je javnozdravstveno vandredno stanje […]
Mart 9, 2020

TENDER ZA NABAVKU TERENSKOG PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU NABAVKE TERENSKOG PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA Predmet javne nabavke je izbor najpovoljnije ponude za nabavku – terenskog putničkog motornog vozila […]
Februar 28, 2020

Zabrinjavajući nedostatak servisa podrške i preventivnih mehanizama namijenjenih djeci i mladima sa socijalno neprilagođenim ponašanjem

Izostanak cjelovitog sistema podrške je glavna prepreka za pružanje boljih usluga za djecu i mlade sa socijalno neprilagođenim ponašanjem i za njihove porodice, zbog čega je […]
Februar 26, 2020

Mladi u Herceg Novom žele bioskop, omladinski centar i više kulturnih sadržaja

Optimizam i energija mladih predstavljaju osnov za razvoj pozitivne snage društva, zbog čega je važno čuti njihov glas i pažljivo oslušnuti njihove potrebe, a mladi u […]
Februar 21, 2020

Kreativnost i entuzijazam mladih ključni za razvoj demokratskog društva

Kreativnost i entuzijazam mladih itekako mogu da odigraju ključnu ulogu u razvoju demokratskog društva, zbog čega je veoma važno iskoristiti njihov potencijal u cilju stvaranja okruženja […]
Februar 21, 2020

Edukovani policijski službenici o pravima LGBTI zajednice mogu doprijeniti njihovom boljem položaju

Edukovani policijski službenici o pravima LGBTI zajednice i njihova dobra saradnja sa organizacijama civilnog sektora koje se bave zaštitom prava LGBTI osoba, mogu doprinijeti njihovom boljem […]
Februar 19, 2020

Čestitali Opštini Kotor na pristupanju organizaciji Rainbow Cities Network

Nevladine organizacije Juventas i Kvir Montenegro čestitale su Opštini Kotor na pristupanju organizaciji Rainbow Cities Network, čiji je cilj, kako je saopšteno, razmjena iskustva i znanja evropskih gradova […]