Medijske objave

Oktobar 16, 2023

Zaštititi dostojanstvo svih u Crnoj Gori

Direktor Osnove škole “Štampar Makarije” Novica Gačević, treba da disciplinski odgovara i da se izvini cjelokupnoj javnosti, jer je u komunikaciji sa novinarima „Pobjede“, zabrinutu roditeljku […]
Oktobar 13, 2023

Apel obrazovnim i socijalnim institucijama da omoguće pravo na obrazovanje i pruže adekvatnu socijalnu podršku svakom djetetu

NVO Juventas apeluje na Ministarstvo prosvjete, osnovne škole i socijalne institucije da zajednički djeluju u omogućavanju prava na obrazovanje i pružanju podrške u ostvarivanju najboljeg interesa […]
Oktobar 10, 2023

Politički ambijent u Crnoj Gori nepovoljan za dijalog među neistomišljenicima

Mizogini napad na ženu, liderku civilnog sektora, napad na kritički civilni sektor, kao i poziv Javnom servisu da nam cenzurom smanji medijski prostor zastrašujuća je realnost […]
Oktobar 10, 2023

Juventas, Link i Stana: Naš doprinos Festivalu mentalnog zdravlja i Pride nedjelji

Subota, 14. oktobar “Ljudska prava osoba koje koriste droge i živa biblioteka sa osobama koje su koristile droge” Radionica ima za cilj da sve učesnike/ce upozna […]
Oktobar 10, 2023

Lijek fentanil u Crnoj Gori: Potrebno je preduzeti mjere smanjenja štete i prevenirati smrtne ishode

Iako policija nije registrovala zloupotrebu fentanila (fentanyl) u Crnoj Gori, iz  Juventasa su za Radio Slobodna Evropa (RSE) kazali da su od juna 2023. zabilježili najmanje […]
Oktobar 9, 2023

Tvoja Priča – Tvoja Prilika: Kompanija Mesopromet Franca nudi slobodne radne pozicije za stručno usavršavanje u Bijelom Polju i Podgorici

Juventas  je u okviru projekta Tvoja PRIČA – Tvoja PRILIKA realizovao saradnju sa kompanijom Mesopromet Franca za stručno usavršavanje. Nudimo vam devet pozicija u Bijelom Polju […]
Oktobar 9, 2023

Politički ambijent nepovoljan za održavanje popisa

Korišćenje terminologije koja se koristi u predizbornoj kampanji i poruke da je predstojeći popis prvi slobodni, veoma su opasne i pokazuju koliko se sa najviših adresa […]
Septembar 29, 2023

Predstavljamo podržane projekte kroz prvi krug bodovanja I javnog poziva U pravo vrijeme!

Projekat “U PRAVO VRIJEME – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture” realizuju NVO Juventas,  Help – […]
Septembar 28, 2023

Otvoreni podaci ključ za unapređenje rada državnih institucija

Predstavnici civilnog društva u Operativnom timu Partnerstva za otvorenu upravu (OGP) pozvali su sve relevantne aktere u Crnoj Gori da podrže transparentnost, otvorenost i upotrebu otvorenih […]
Septembar 28, 2023

Javni poziv za podršku NVO, neformalnim grupama i pojedincima – “Jačanje civilnog društva za podršku održivom socio-ekonomskom razvoju Crne Gore”

Help – Hilfe zur Selbsthilfe i Juventas raspisuju JAVNI KONKURS u sklopu grant šeme kroz projekat “Jačanje civilnog društva za podršku održivom socio-ekonomskom razvoju Crne Gore”, IPA/2022/440-688, […]