Medijske objave

April 15, 2022

Tender: Poziv za prijavu za pružanje usluga profesionalnog organizovanja događaja

U okviru projekta “Propitujem, dakle, postojim!” koji implementira nevladina organizacija Juventas u saradnji sa Unijom srednjoškolaca Crne Gore dana 15.04.2022. godine raspisuje se Tender: Poziv za […]
April 7, 2022

Krijumčarenju droge i zloupotrebi pomoraca se mora stati na put

Učešće dijela crnogorskih pomoraca u krijumčarenju narkotika ostavlja ozbiljne posljedice po sve pomorce, ali i po društvo i državu, a rješavanju ovog problema potrebno je pristupiti […]
Mart 1, 2022

Održan regionalni trening za trenere medijske pismenosti

Regionalnim treningom za trenere, koji je održan u Baru u periodu od 20. do 28. februara, ojačali smo kapacitete 16 mladih aktivista/kinja iz Crne Gore, Srbije,  […]
Februar 14, 2022

Ojačani kapaciteti administratora/ki omladinskih servisa

Trinaest administratora/ki omladinskih servisa u Crnoj Gori, prethodnog vikenda je prošlo obuku  kojom su ojačani njihovi kapaciteti kao omladinskih radnika, a samim tim i bolje pozicioniranje […]
Februar 9, 2022

Kroz organizaciju javne uprave pojačati fokus na mlade i socijalne usluge

Nakon pisanja medija da će buduća Vlada imati od 16 do 18 ministarstava upućujemo javni apel u odnosu na pregrupisavanje resora koje bi pokrivala određena ministarstva. […]
Februar 2, 2022

Jačanje kapaciteta institucija i unaprijeđenje položaja zatvorenika/ca u odnosu na postupak uslovnog otpusta

U prvih šest mjeseci 2022. godine realizujemo projekat „Jačanje kapaciteta institucija i unaprijeđenje položaja zatvorenika/ca u odnosu na postupak uslovnog otpusta“. Radićemo sa osobama na izdržavanju […]
Januar 25, 2022

Poziv za mlade: Trening za trenere

Nevladina organizacija Juventas raspisuje poziv za četiri mlade osobe za učešće na treningu za trenere medijske pismenosti.  Regionalni trening će se održati u Crnoj Gori, u […]
Januar 20, 2022

Koalicija zajedno za LGBTIQ prava: Predsjednik Skupštine da pokrene postupak protiv predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode

Dvadeset članica Koalicije Zajedno za LGBTIQ prava uputilo je Urgenciju predsjedniku Skupštine Crne Gore, Aleksi Bečiću u kojoj je traženo da se u skladu sa njegovim nadležnostima, a […]
Decembar 30, 2021

Urediti programsko finansiranje i uvezivanje usluga nevladinih organizacija sa javnim sektorom

Većinu usluga iz oblasti socijalne zaštite i dalje pružaju nevladine organizacije, koje ukazuju da je finansiranje servisa ključni problem, zbog čega je neophodno urediti programsko finansiranje […]
Decembar 28, 2021

Održana akreditovana obuka za stručne radnike/ce

Akreditovana obuka pod nazivom „Unapređenje znanja i vještina stručnih radnika/ca u radu sa potencijalnim korisnicima/ama i korisnicima/ama usluge podrška za život u zajednici-svratište“ održana je u […]