Javni poziv za podršku NVO, neformalnim grupama i pojedincima – “Jačanje civilnog društva za podršku održivom socio-ekonomskom razvoju Crne Gore”

Poboljšati povjerenje mladih u društvene institucije
Septembar 18, 2023
Otvoreni podaci ključ za unapređenje rada državnih institucija
Septembar 28, 2023

Javni poziv za podršku NVO, neformalnim grupama i pojedincima – “Jačanje civilnog društva za podršku održivom socio-ekonomskom razvoju Crne Gore”

Help – Hilfe zur Selbsthilfe i Juventas

raspisuju

JAVNI KONKURS

u sklopu grant šeme kroz projekat “Jačanje civilnog društva za podršku održivom socio-ekonomskom razvoju Crne Gore”, IPA/2022/440-688, koji finansira Delegacija Evropske unije a ko-finansiraju Ministarstvo javne uprave i Help zur Selbsthilfe (Njemačka), koji realizuju Help Montenegro i Juventas.

Vrijeme objavljivanja javnog konkursa: 27.09.2023. godine.

Ukupna vrijednost konkursa: 350,000 €

Implementacija svih planiranih i odobrenih projekata se mora realizovati najdalje do 1.05.2025.

Korisnici podrške ovog Javnog konkursa mogu biti registrovane neprofitne nevladine organizacije, neformalne grupe građana/ki kao i pojedinci/ke.

Zainteresovane strane projektnu ideju kao I obaveznu dokumentaciju popunjavaju I upload-uju online na stranici: https://hemiktrade.me/form/

Evaluciona komisija će se sastajati na svaka dva mjeseca, počevši sa novembrom 2023.

Projekti sa ostvarenih minimum 65/100 bodova dobiće mogućnost da budu finansirani. Projekti sa ostvarenim brojem bodova ispod utvrđene granice za dodjelu sredstava dobiće mogućnost unapređenja kroz mentorsku podršku radi eventualnog ponovnog apliciranja.

Za prijavu na konkurs, potrebno je popuniti online aplikaciju na način definisan u  Vodiču. Uslovi konkursa definisani su u Vodiču koji je dostupan za preuzimanje na gorenavedenom linku.

Štampana “hard-copy” verzija šalje se samo za odobrene projekte po instrukciji Helpa i Juventasa. Detalji su dostupni u Vodiču.

Sva dokumentacija dostupna je na linku https://hemiktrade.me/form/ 

Dakle, kroz Javni konkurs biće podijeljeno 350.000 eura kroz dvije kategorije:

Kategorija Iznos budžeta Trajanje projekta
Kategorija 1 (NVO) od 20,000 do 25,000 eura od 8 do 10 mjeseci
Kategorija 2(NVO, neformalne grupe, pojedinci) od 5,000 do 10,000 eura od 4 do 6 mjeseci

Ukoliko imate pitanja u vezi sa ovim konkursom možete nam pisati na mejl adresu helphelp@t-com.me ili konkursi@juventas.me ili nas pozvati na broj telefona 020 602 040.