Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nakon prve faze prijava na Javni konkurs Jačanje civilnog društa za podršku održivom socio-ekonomskom razvoju Crne Gore

Predstavljena platforma “Zabranjeno pušenje!” Juventasa i Centra za monitoring i istraživanje (CeMI)
Decembar 22, 2023
Odluka o izboru eksterne evaluatorke za članicu Komisije za bodovanje prijedloga projekata nevladinih organizacija i neformalnih grupa pristiglih na II Javni konkurs – U pravo vrijeme” – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture
Decembar 27, 2023

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nakon prve faze prijava na Javni konkurs Jačanje civilnog društa za podršku održivom socio-ekonomskom razvoju Crne Gore

U sklopu Javnog konkursa za podršku nevladinim organizacijama, neformalnim grupama i pojedincima u okviru projekta “Jačanje civilnog društa za podršku održivom socio-ekonomskom razvoju Crne Gore” koji finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave, Komisija za raspodjelu sredstava donosi

 O D L U K U

o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nakon prve faze prijava na Javni konkurs

I

 Odobrava se finansiranje projekata nevladinih organizacija u ukupnoj vrijednosti od 58.430,41€ (sto tri hiljade osamsto jedanaest eura i pedeset centi) od ukupno raspoloživih 350.000,00 eura (tri stotine pedeset hiljada eura).

II

Na osnovu Rang liste Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, neformalnim grupama i pojedincima u Kategoriji 1 odobrava se finansiranje:

  • Inovativni centar za razvoj sjevera nevladine organizacije Klasterska inicijativa u iznosu od 23.820,00€ ( dvadeset tri hiljade osamsto dvadeset eura).
  • Karijerna karta za mlade Rome/kinje #OdEdukacijeDoZapošljenja! Nevladine organizacije Centar za afirmaciju RE populacije – CAREP u iznosu od 24.612,50€ (dvadeset četiri hiljade šest stotina dvanaest eura i pedeset centi).

III

 Na osnovu Rang liste Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama i neformalnim grupama I pojedincima u Kategoriji 2 odobrava se finansiranje:

  • Digitalna mjesna zajednica nevladinog udruženja Optimisti u iznosu od 9.997,91€(devet hiljada devetsto devedesetsedam eura i devedesetjedan cent).

 IV

Help će u roku od 30 dana od dana donošenja odluke sa dobitnicima sredstava iz kategorije 1 zaključiti ugovore o finansiranju projekata.

Juventas će u roku od 30 dana od dana donošenja odluke sa dobitnicima sredstava iz kategorije 2 zaključiti ugovore o finansiranju projekata.

V

Nevladine organizacije koje su ostvarile manje od 65 bodova ostvaruju pravo na mentorsku podršku radi unapređenja projektnih aplikacija.
Zainteresovani podnosioci projekta će se za mentorsku podršku morati prijaviti u roku od 10 dana objavljivanja odluke. Mentorska podrška ne proizvodi finansijske troškove prema korisnicima/ama podrške.

VI

 Odluka stupa na snagu danom donošenja.

VII

 Odluka će se objaviti na internet stranici Helpa i Juventasa biće dostavljena učesnicima konkursa.