Predstavljena platforma “Zabranjeno pušenje!” Juventasa i Centra za monitoring i istraživanje (CeMI)

Ponavljanje Javnog konkursa za eksternog evaluatora za bodovanje projekata nevladinih organizacija i neformalnih grupa
Decembar 21, 2023
Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nakon prve faze prijava na Javni konkurs Jačanje civilnog društa za podršku održivom socio-ekonomskom razvoju Crne Gore
Decembar 26, 2023

Predstavljena platforma “Zabranjeno pušenje!” Juventasa i Centra za monitoring i istraživanje (CeMI)

Jeste li svjedoci pušenja u zatvorenim prostorima? Sada možete djelovati!
Naša inovativna platforma Zabranjeno pušenje vam omogućava da lako prijavite svako kršenje Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda.

“Zabranjeno pušenje!” predstavlja novu platformu Juventasa i Centra za monitoring i istraživanje (CeMI) . Riječ je o inovativnom mehanizmu putem kojeg građani mogu prijaviti slučajeve kršenja Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda. Platforma nudi mogućnost slanja fotografija, audio snimaka i drugih dokaza koji potvrđuju slučajeve konzumacije duvanskih proizvoda na nedozvoljenim mjestima. Platforma će takođe služiti kao mehanizam informisanja i osvješćivanja građana o njihovim pravima, a takođe će moći da se informišu o statusu svoje prijave direktno putem platforme.

Osnovni cilj platforme “Zabranjeno pušenje!” je da se pojača efikasnost primjene zakona i reakcije nadležnih organa u cilju pune primjene Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda.

CeMi-jev pravni tim će redovno analizirati primljeni sadržaj i postupati u skladu sa njim, obavještavanjem javnosti i odgovornih institucija o glavnim pitanjima u zavisnosti od prirode prijavljenih slučajeva.

Platformu „Zabranjeno pušenje“ je moguće koristiti i putem web stranica www.zabranjenopusenje.me  i www.disislobodno.me.

Platforma je izrađena u okviru projekta „Zabranjeno pušenje!“, koji realizuje  Juventas i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI)a koji je podržan od strane Svjetske zdravstvene organizacije.

Istražite platformu i doprinesite stvaranju čistijeg i zdravijeg životnog prostora za sve nas!  Vaša prijava direktno stiže nadležnoj inspekciji.
Oblikujmo zajedno budućnost bez dima, stvarajući zdraviji životni prostor za sve nas.