Svim crnogorskim novinarima i novinarkama čestitamo 23. januar – Dan novinara!

Institutucije i cjelokupna zajednica treba da preuzmu odgovornost zbog nedozvoljene upotrebe pirotehničkih sredstva
Januar 9, 2023
JAVNI KONKURS ZA RE MEDIJATORA/KU U OKVIRU PROJEKTA “JAČANJE SOCIJALNE INKLUZIJE RE ZAJEDNICE U CRNOJ GORI”
Januar 26, 2023

Svim crnogorskim novinarima i novinarkama čestitamo 23. januar – Dan novinara!

Slobodni, nezavisni, profesionalni novinari i novinarke imaju neprocjenjivu ulogu u svakom demokratskom društvu. Nadamo se da će se u narednom periodu njihov položaj značajno poboljšati, a da će se stvoriti uslovi u kojima mogu obavljati svoj posao nesmetano, a u skladu sa profesionalnim standardima.

Crna Gora se nalazi na trećem mjestu u regionu kada je u pitanju Indeks bezbjednosti novinara sa ocjenom 3,40, nakon Sjeverne Makedonije (3,95) i Hrvatske (3,73). Crnogorski novinari su česta meta, a posebno je zabrinjavajuće što kontinuirano svjedočimo ovim napadima, dok stari slučajevi još uvijek nijesu riješeni. Ovakva situacija predstavlja alarm za cjelokupno društvo, a posebno zahtijeva bolji sistemski odgovor nadležnih državnih institucija.

Ovim putem upućujemo zahvalnost svim novinarima/kama koji svoj posao obavljaju nepristrasno, profesionalno i u javnom interesu, a upravo je na današnji dan važno istaći koliko su ovakvi pojedinci i redakcije značajni za naše društvo, razvoj demokratije, borbu protiv korupcije, političke i društvene procese i vladavinu prava.

Sloboda medija je sloboda svih nas, zbog čega je važno da u procesu unapređenja položaja novinara/ki, svi damo doprinos. U prvom redu, država mora preuzeti odgovornost i ozbiljno se posvetiti stvaranju uslova u kojima novinari/ke svoj posao obavljaju slobodno.

Za dodatno unapređenje položaja novinara/ki, od izuzetnog značaja bi bilo donošenje Granskog kolektivnog ugovora za medijsku djelatnost kao i usvajanje Medijske strategije i novih medijskih zakona u ovoj godini, na koje pozivaju i svi relavatni domaći i međunarodni subjekti.

Ograničena sloboda i težak ekonomski položaj, te brojni drugi uslovi i razlozi su evidentni, ali ni na koji način ne mogu biti opravdanje za novinare/ke koji svoj posao ne obavljaju profesionalno i etično, niti za bilo kakav vid autocenzure.

Dan novinara je i prilika da se ukaže na odgovornost same profesije, koja zahtijeva istinito, objektivno i nepristrasno izvještavanje, bez spinovanja i propagande. Novinari/ke koji su kritičari krugova moći, zaštitnici i glas ugroženih i marginalizovanih grupa su su stubovi ove važne profesije i imaju jednu od najznacainijih uloga u demokratizaciji društva.

Na građanima i građankama je da utiču na medijsku scenu time što će kritički pratiti medijske sadržaje, i podržavati one medije koji svoj posao obavljaju kvalitetno i u skladu sa standardima novinarske profesije.

Srećan Dan novinara!