„Digitalno obrazovanje za ljudska prava“ – drugačiji pristup edukaciji mladih

Održan prvi sastanak Tehničkog komiteta projekta “U pravo vrijeme – podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture”
Februar 15, 2023
Zaposleni u Specijalnoj zdravstvenoj ustanovi UIKS-a da budu pod nadležnošću Ministarstva zdravlja
Mart 7, 2023

„Digitalno obrazovanje za ljudska prava“ – drugačiji pristup edukaciji mladih

Juventas, Logate Institut

Projekat „Digitalno obrazovanje za ljudska prava” sprovodi Juventas, a finansiran je od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori kroz Program malih grantova Demokratske komisije. Kroz projekat, 100 mladih iz Berana, Bijelog Polja, Nikšića i Podgorice ima priliku da pohađa radionice o ljudskim pravima, a paralelno sa tim i školu programiranja.

Od ideje do realizacije

Formiranje društveno-odgovorne i aktivne zajednice leži u rukama mladih – međutim, mladi u Crnoj Gori su nepravedno izostavljeni iz javnog prostora. Iako od donosilaca odluka često čujemo slogane poput: „Snaga je u mladima“, „Mladi su budućnost Crne Gore“, „Glas mladih se mora uvažiti“ – mladi širom Crne Gore se susreću sa sličnim problemima.

Budući da rad u domenu omladinskih prilika predstavlja jedan od stubova naše organizacije, mladi su nam ukazali na nepostojanje prilika da nauče nešto više o ljudskim pravima, ali i na nedostatak tehnološkog obrazovanja u sklopu formalnog obrazovanja. Jedan od koraka u cilju rješavanja prve prepreke jeste formiranje omladinskih digitalnih servisa koji će pomoći mladima u distribuciji znanja i vještina koje stiču putem formalnog i neformalnog obrazovanja.

U želji da pomognemo mladima da ukažu na problem i da vršnjacima/kinjama u Crnoj Gori omoguće aktivno učešće u javnom prostoru, kreirali smo projekat „Digitalno obrazovanje za ljudska prava“.

Radionice o ljudskim pravima i programiranju

Realizaciju projekta smo započeli u novembru, sa ciljem da osnažimo mlade ljude da aktivno rješavaju probleme u svojoj zajednici, pružajući im znanja i vještine o informacionim tehnologijama. Sve to je propraćeno edukativnim aktivnostima u oblasti ljudskih prava, za čiju realizaciju su zaduženi mentori iz Juventasa.

Učesnici i učesnice radionica su srednjoškolci/ke i mladi do 25 godina, koji imaju priliku da prošire svoje vidike u oblasti ljudskih prava te da usvojena znanja iskoriste u svojim lokalnim zajednicama kroz pokretanje novih inicijativa u okviru omladinskog aktivizma. Dodatno, pohađanjem škole programiranja mladi usvajaju vještine koje ih podstiču na upotrebu savremenih tehnologija u efikasnijem transfera znanja u okviru formalnog i neformalnog obrazovanja.

Na radionicama o ljudskim pravima obrađujemo otvorena društvena pitanja čiji nas status quo sprječava u ostvarivanju većih prava i sloboda, kako mladih, tako i svih činilaca društva. Na uvodnim radionicama smo se međusobno upoznali i razgovarali o istorijatu ljudskih prava, a potom obradili teme koje nam pomažu da uspostavimo temelj budućeg rada, kao što su aktivizam i timski rad.

Na trećoj radionici smo otvorili prvu od niza tema od kojih smo očekivali da će izazvati različita mišljenja i zanimljivu diskusiju – stereotipe. Uslijedile su radionice koje u fokusu imaju položaj marginalizovanih društvenih grupa – poput LGBT zajednice ili prava pacijenata, a upravo ove teme su nam inspiracija za Tik Tok Challenge.

Naime, tokom projekta smo pokrenuli Tik Tok nalog koji vam može dati uvid u atmosferu sa održanih radionica, a sve sa ciljem d se dodatno približimo ciljnoj grupi koja najviše koristi ovu društvenu mređu – mladima. Dodatno, u februaru je započeo i Tik Tok Challenge u okviru kojeg na zanimljiv i kreativan način predstavljamo aktuelna drušvena pitanja i teme koje obrađujemo u sklopu radionica o ljudskim pravima.

Zapratite nas na Tik Toku!

Kada su u pitanju radionice o programiranju, izučavamo tri osnove i nezaobilazne tehnologije u razvoju aplikacija – HTML, CSS i JavaScript. HTML je opisni programski jezik pomoću kojeg opisujemo izgled kreirane veb stranice. U januaru smo zaokrižili HTML priču budući da su učesnici uspješno savladala prvi korak – kreiranje veb stranice koristeći HTML

Nakon tehnologije HTML, slijede radionice o tehnologiji CSS, koja nas uči kako da definišemo izgled elemenata kreiranih web stranica i aplikacija. Riječ je o nešto zahtjevnijem segmentu, koji nas polako priprema u samu završnicu radionca kada ćemo obraditi programski jezik JavaScript i na taj način zaokružiti priču o izradi jednostavne veb aplikacije.

Po zavšetku radionica o ljudskim pravima i programiranju, slijedi rad na kreiranju veb aplikacija za koje će biti zaduženi upravo učesnici radionica zajedno sa mentorima.

Mentori

Budući da se projekat sastoji od dva povezana segmenta, osigurali smo da radionice vode mentori koji svojim dosadašnjim radom, iskustvom i znanjem mogu uspješno prenijeti znanja i vještine učesnicima radionica.

Radionice o ljudskim pravima vode mentori naše organizacijje, koja se kroz prethodnih 25 godina trudi da svojim aktivnostima stoji postojano na braniku ljudskih prava. Riječ je o mentorima iza kojih stoji dugogodišnje iskustvo rada sa mladima, koji podstiču mlade na dijalog, diskusiju i aktivno učešće u aktivnostima kojima mogu da doprinesu boljoj poziciji mladih u društvu, sa posebnim akcentom na vulnerabilne grupe. Sa druge strane, radionice o programiranju sprovode predavači na čelu sa dr Goranom Šukovićem, direktorom Logate Instituta za informacione tehnologije i jednom od vodećih figura crnogorskog obrazovnog sistema iz oblasti informacionih tehnologija.

Dosadašnji utisci i očekivanja u nastavku projekta

U decembru smo se suočili sa smetnjama u dinamici održavanja radionica uslijed učestalih lažnih dojava o podmetnutim bombama u srednjim školama. Uprkos tome, učesnice i učesnici radioncia su zainteresovani i motivisani za rad – trudimo se da kroz različite igrice, zadatke, kvizove i diskusiju učesnicima približimo sve što se predaje, a što zaista daje sjajne rezultate.

Utisak je da je većina mladih na radionicama spremna da uči i širi svoje vidike kada su u pitanju razne teme, a posebno u kontekstu ljudskih prava. Dodatno vidljiv je progres i u razvoju vještine budućnosti – programiranju pa sa jednakim očekivanjima ulazimo i u drugu polovinu projekta, kada očekujemo i prve praktične rezultate – izradu veb aplikacija.

Posebna zahvalnost partnerima projekta

Realizacija projekta ne bi bila moguća bez podrške Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori. Podrška ovakvim projektima u Crnoj Gori posebno dobija na značaju kada se u obzir uzme obim kršenja i nepoštovanja ljudskih prava, kako globalno, na teritoriji ratom zahvaćene Evrope, tako i lokalno – u našoj zemlji. Kao budući nosioci društvenih promjena, mladi imaju priliku da se upoznaju sa konceptom ljudskih prava, te da aktivnim zalaganjem za razvoj i poštovanje istih doprinesu i razvoju cjelokupnog crnogorskog društva.

Veliku zahvalnost za realizaciju radionica dugujemo JU Srednja stručna škola – Nikšić, JU Srednja stručna škola – Berane, JU Gimnazija ,,Miloje Dobrašinović” u Bijelom Polju, te „Drop In Centru“ i „Birziminium Hub-u“ u Podgorici.