Izvršna direktorica

Mart 17, 2020

Aleksandra Vujačić

Aleksandra Vujačić je rođena 17.02.1971. godine. Osnovnu školu i gimnaziju- jezičko kulturološki smjer, završila je u Kotoru. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, a magistrirala […]
Mart 17, 2020

Maja Marković

Maja Marković rođena je 02.06.1990. u Podgorici. Završila je Fakultet političkih nauka Univerziteta Crne Gore, smjer Međunarodni odnosi. Dio studija provela je na Masarik univerzitetu u […]
Jul 31, 2018

Jelena Čolaković

Rođena 20. 11. 1982. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, društveno jezički smjer. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore studirala je engleski […]
Jul 31, 2018

Ivana Vujović

Ivana Vujović (rođena Vojvodić) je aktivna članica crnogorskog civilnog društva gotovo 20 godina. Trenutno je izvršna direktorica Juventasa, nevladine organizacije koja doprinosi unapređenju ljudskih prava i […]