Izvršna direktorica

Mart 17, 2020

Aleksandra Vujačić

Aleksandra Vujačić je rođena 17.02.1971. godine. Osnovnu školu i gimnaziju- jezičko kulturološki smjer, završila je u Kotoru. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, a magistrirala […]
Jul 31, 2018

Marija Ružić Stajović

Rođena je 3. jula 1985. u Nikšiću. Osnovnu školu i gimnaziju društveno jezičkog smjera je završila u Podgorici. Diplomirala je u drugoj generaciji Fakulteta političkih nauka […]
Jul 31, 2018

Jelena Čolaković

Rođena 20. 11. 1982. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, društveno jezički smjer. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore studirala je engleski […]
Jul 31, 2018

Ivana Vujović

Ivana Vujović je aktivna članica crnogorskog civilnog društva već 20 godina. Izvršna je direktorica Juventasa, nevladine organizacije koja doprinosi unapređenju ljudskih prava i demokratizaciji društva sa […]