Marija Ružić Stajović

Jelena Čolaković
Jul 31, 2018
Marija Radović
Jul 31, 2018

Marija Ružić Stajović

programska direktorica

Rođena je 3. jula 1985. u Nikšiću. Osnovnu školu i gimnaziju društveno jezičkog smjera je završila u Podgorici. Diplomirala je u drugoj generaciji Fakulteta političkih nauka u Podgorici, smjer Socijalni rad i socijalna politika, a trenutno je magistrant na smjeru Evroatlantske integracije na istom fakultetu. Govori engleski, ruski i italijanski jezik. Tokom studija se bavila volontiranjem na polju rada sa djecom sa problemima u ponašanju.

U Juventasu je aktivna od jula 2009. godine, a trenutno radi na poziciji Koordinatorke omladinskog programa.Uživa u radu sa mladima i njihovom osnaživanju da budu nosioci razvojnih promjena u društvu. Omladinski rad posmatra kao preventivu socijalnog rada i vjeruje da ulaganje u zdravi aktivizam mladih ljudi i njihovo uključivanje u procese donošenja odluka treba biti prioritet razvoja svake zemlje. Pored pisanja i sprovođenja projekata, angažovana je na poslovima kreiranja različitih dokumenata i publikacija koje se tiču omladinske i socijalne politike, od kojih su značajnijestudija javne praktične politike „Pristup tržištu rada – osvrt s pozicije OSI, Roma i Egipćana“(2011), „Participacija mladih – Primjeri dobre prakse“(2010), Priručnik o učeničkom parlamentu „Okupi ekipu“(2013), „Ka sigurnom i bezbjednom okruženju za svu djecu u Domu“ (2017), itd. Takođe, angažovana je kao ToT trener omladinske politike, gdje aktivno radi sa srednjoškolskom i studentskom populacijom na jačanju njihovog aktivizma u školi/fakultetu, zajednici i društvu. Licencirana je kao stručna radnica u oblasti socijalne i dječje zaštite, a njena polja interesovanja se najviše baziraju na zaštiti djece od nasilja i radu sa marginalizovanim grupama. Aktivna je kao članica brojnih radnih grupa za pisanje strateških dokumenata/zakona (članica RG za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje, Zakona o madima, Strategija stručnog obrazovanja itd...).

Tokom rada u Juventasu imala je priliku da prisustvuje brojnim konferencijama i seminarima u Crnoj Gori i inostranstvu u oblasti omladinske i socijalne politike, gdje se trudi da svoja znanja i iskustva svakodnevno prenosi na mlade ljude sa kojima sarađuje, kako bi zajedno uticali na širenje pozitivnih vrijednosti i razvoju našeg društva u cjelini.