Javni poziv za zaštitu ranjivih grupa od korona virusa COVID-19

TENDER ZA NABAVKU TERENSKOG PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA
Mart 9, 2020
Održan konsultativni sastanak Fokal point mreže lokalnih samouprava
Mart 13, 2020

Javni poziv za zaštitu ranjivih grupa od korona virusa COVID-19

Nacionalnim zdravstvenim sistemima i institucijama

Nacionalnim agencijama i koordinatorima za droge

Nacionalnim socijalnim servisima

Organizacijama civilnog društva

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) objavila je javnozdravstveno vandredno stanje od međunarodnog značaja povodom novog korona virusa koji izaziva bolest zvanično označenu kao COVID-19 koja je usmrtila preko 4,700 ljudi širom svijeta. Do 12. marta 2020. godine, virus je otkriven kod 129,388 osoba.

Mi smo uvjereni da su zdravstveni sistemi u jugoistočnoj Evropi i šire dovoljno pripremljeni i da će reagovati efikasno, bez panike ali uzimajući situaciju za ozbiljno.

Ipak, Mreža za politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi izražava brigu da zdravstveni sistemi neće u punoj mjeri imati u vidu ranjive populacije koje mi podržavamo (osobe koje koriste drogu, seksualne radnice i radnici, LGBTI i MSM osobe, beskućnici i drugi) i da te populacije, marginalzovane i zapostavljene u zajednici, mogu ostati nedovoljno obaviještene o opasnostima i mjerama koje treba da preduzmu kako bi se zaštitile.

Vladine strukture treba da osiguraju da svaka osoba ima mogućnost da bude zdrava i informisana. Pored opštih preventivnih mjera, države moraju uložiti napor da ostvare potpuno inkluzivnu univerzalnu zdravstvenu brigu zasnovanu na zakonima, politikama i procedurama u oblasti ljudskih prava i procedurama koje će prioritizovati i zaštititi ranjive grupe.

Ne smijemo se više razdvajati ukoliko želimo da se izborimo sa stigmom i diskriminacijom i obezbijedimo univerzalnu zdravstvenu brigu. Virusi ne diskriminišu na osnovu rase, religije, rodnog identiteta, životnog stila ili seksualne orijentacije.

Sa naše strane, DPNSEE i njene organizacije članice, posebno one koje pružaju servise osobama koje koriste drogu i drugim povezanim ranjivim grupama, spremni smo da odigramo svoju ulogu u zajedničkim naporima da se izborimo sa problemima koje je donijela ova epidemija. Već smo otpočeli preventivne aktivnosti i pripremamo se za situaciju kada/ako se epidemija razbukta.

DPNSEE je regionalna mreža sa obiljem iskustava iz cijelog Regiona. Ubijeđeni smo da je ovo situacija u kojoj svi treba da djelujemo zajedno, u korist svih članova naših zajednica.

Što se virusa u našoj državi tiče, do danas nije potvrđen niti jedan slučaj infekcije ovim virusom, ali je zbog situacije u regionu, rizik je ocijenjen kao visok i s time u vezi treba raditi na prepoznavanju posebno rizičnih grupa koje su na marginama društva i nemaju adekvatne uslove za život.

NVO Juventas i NVO Cazas stoje na raspolaganju za bilo kakve potrebne akcije sa tim u vezi, a takođe smo preuzeli korake upoznavanja kategorija sa kojima radimo na korake u prevenciji infekcije.

Mreža za politike prema drogama u Jugoistočnoj Evropi.