Održan konsultativni sastanak Fokal point mreže lokalnih samouprava

Javni poziv za zaštitu ranjivih grupa od korona virusa COVID-19
Mart 13, 2020
Hitan apel nadležnima da reaguju u zaštiti re populacije od COVID19
Mart 19, 2020

Održan konsultativni sastanak Fokal point mreže lokalnih samouprava

Održan je konsultativni sastanak Fokal point mreže lokalnih samouprava, koja je formirana u cilju sinhronizacije politika, koje se sprovode na nacionalnom nivou poput Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba.

O uspostavljanju fokal point mreže i njenom daljem funkcionisanju govorila je direktorica Programa za direktnu asistenciju u NVO Juventas Jelena Čolaković.

Na sastanku su govorile i generalna direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i slododa u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Blanka Radošević Marović i Semra Martinović, kao i kolege iz Kvir Montenegra Danijel Kalezić i Spektre Jovan Ulićević.

Mreža predstavlja nastavak napora koje su Juventas, Kvir Montenegro i Spektra ulagali prethodnih godina, a koji su bili usmjereni na unapređenje kapaciteta i znanja lokalnih samouprava kada su u pitanju ljudska prava LGBTI osoba.

U prethodnom periodu radili smo na lokalnim akcionim planovima za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Kolašinu, Mojkovcu, Bijelom Polju, Kotoru i Podgorici, a Opština Kotor je zvanično poslatala i član internacionalne mreže Rainbow Cities koja okuplja gradove koji su posvećeni kreiranju inkluzivnog i poštujućeg okruženja za sve građane neovisno o njihovim ličnim karakteristikama i razlikama.

Aktivnost je dio projekta “Ponos svuda -Strateški pristup ljudskim pravima LGBTI osoba u Crnoj Gori”, koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.