Izdat Rječnik pojmova koji se koriste u oblasti politike prema drogama

Sloboda medija je sloboda svih nas
Januar 23, 2020
Čestitali Opštini Kotor na pristupanju organizaciji Rainbow Cities Network
Februar 19, 2020

Izdat Rječnik pojmova koji se koriste u oblasti politike prema drogama

Mreža za politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi je, u saradnji sa nevladinom organizacijom Juventas, izdala Rječnik pojmova koji se koriste u oblasti politike prema drogama u cilju boljeg razumijevanja problema droga.

Rječnik je namijenjen prije svega organizacijama članicama kako bi doprinijeli usklađivanju mišljenja unutar Mreže, ali i donosiocima odluka, aktivistima, medijima, policijskim službenicima, pripadnicima pravosudnog sistema i drugima.

Mnogi pojmovi koji se koriste kod opisivanja zavisnosti i zavisnika samo podupiru stereotipe i stigmu. Potrebno je promijeniti govor kako bi se on prilagodio današnjem boljem razumijevanju ovih pojava. Korišćenjem terminologije koja ne osuđuje, možemo početi da uklanjamo negativne stereotipe vezane za zavisnost.

Rječnik pojmova koji se koriste u oblasti politike prema drogama možeti preuzeti OVDJE.