Završen projekat podrške nezaposlenim svršenim visokoškolcima

Sistemski prepoznati organizacije civilnog društva kao pružaoce određenih preventivnih zdravstvenih i socio-zdravstvenih usluga
Novembar 9, 2021
Juventas osuđuje napad na aktivistkinju Sabinu Talović – Obaveza države je i da štiti od nasilja i da prevenira nasilje
Novembar 21, 2021

Završen projekat podrške nezaposlenim svršenim visokoškolcima

Jednogodišnji projekat ‚‚Ključne kompetencije za efikasniji proces tranzicije od školovanja do zaposlenja’’ završen je u septembru 2021. godine, a targetirao je  populaciju nazaposlenih svršenih visokoškolaca. Projekat je direktno uključio 20 svršenih visokoškolaca iz  Podgorice, Cetinja, Plava, Berana, Rožaja, Mojkovca i Herceg Novog.

Visokoškolci su učestvovali u programu obuke, tokom kojeg su imali priliku da steknu znanja i vještine iz oblasti koje spadaju u ključne kompetencije.

Obuka je obuhvatala teme funkcionalne i medijske pismenosti, rada na računaru i korišćenje različitih programa, upravljanje vremenom, analitičko razmišljanje, rješavanje problema, itd.

Plan obuke je razvijen u saradnji sa Unijom poslodavaca, kroz davanje konkretnih uputa o tome koje vještine najčešće nedostaju svršenim viskoškolcima koji počinju radni angažman.

Nakon odabira viskoškolaca, u skladu sa njihovim obrazovnim profilima, odabrani su i poslodavci iz tih opština sa kojima su  sklopljeni ugovori o saradnji na projektu. Jedanaest svršenih visokoškolaca imalo je priliku da prođe tromjesečnu stručnu praksu kod odabranih poslodavaca. NVO Juventas je u tom pogledu sarađivao sa sledećim poslodavcima: Crnogorska komercijalna banka, Udruženje roditelji, Vinarija Keković, Akcija za ljudska prava, Zero waste Montenegro, Domaća trgovina, HR partners.

Uz mentorstvo projektnog tima, poslodavci su razvili detaljan individualni plan učenja za svakog učesnika/icu. Planovi su obuhvatali glavne zadatke na kojima će stažisti i stažistkinje raditi, željene ishode učenja, ciljeve u vidu stečenih znanja i vještina. Na taj način program stažiranja je prilagođen svakom učesniku/ci posebno, a stepen učenja je bio znatno veći.

Nakon završenog stažiranja, četvoro učesnika/ca je produžilo svoj radni angažman kod poslodavca kod kojeg su obavljali praksu.

Pored ovih aktivnosti, projekat je sadržao niz aktivnosti zagovaranja, prije svega usmjerenih na poslodavce i na visokoobrazovne institucije. Naime, projekat je proizveo i distribuirao set preporuka za poboljšanje sistema za sticanje ključnih vještina tokom procesa obrazovanja, kao i set preporuka za bolje rezultate programa stručnog osposobljavanja.

Projekat je finansijski podržalo Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore.