Zabrinjavajući nedostatak servisa podrške i preventivnih mehanizama namijenjenih djeci i mladima sa socijalno neprilagođenim ponašanjem

Mladi u Herceg Novom žele bioskop, omladinski centar i više kulturnih sadržaja
Februar 26, 2020
TENDER ZA NABAVKU TERENSKOG PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA
Mart 9, 2020

Zabrinjavajući nedostatak servisa podrške i preventivnih mehanizama namijenjenih djeci i mladima sa socijalno neprilagođenim ponašanjem

Izostanak cjelovitog sistema podrške je glavna prepreka za pružanje boljih usluga za djecu i mlade sa socijalno neprilagođenim ponašanjem i za njihove porodice, zbog čega je neophodan proaktivniji rad svih nadležnih.

To je poručeno sa dvodnevne obuke “Jačanje kapaciteta stručnih saradnika/ca za rad sa djecom i mladima sa socijalno neprilagođenim ponašanjem“, koju je organizovala nevladina organizacija (NVO) Juventas, a kojoj je prisustvovalo oko 30 socijalnih radnika i radnica.

Socijalna radnica u NVO Juventas, Nina Šćepanović, navela je da se dvodnevna obuka realizovala u okviru projekta „Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama“.

„Projekat sprodovi NVO Juventas, Udruženje Roditelji, Unija srednjoškolaca Crne Gore i Centar za promociju lokalnog i regionalnog razvoja sa Ministarstvom prosvjete, kao pridruženim partnerom, a uz podršku Evropske unije“, pojasnila je Šćepanović.

Ona je kazala da su učesnici tokom obuke imali priliku da ojačaju svoje kapacitete.

„Stručni radnici i radnice koje rade u centrima za socijalni rad, institucijama socijalne i dječije zaštite, odnosno institucijama i organizacijama koje rade sa djecom i mladima sa socijalno neprilagođenim ponašanjem ili su u kontaktu sa njima, imali su priliku da se upoznaju sa predloženim sistemom usluga i intervencija, koje su namijenjene toj kategoriji djece“, saopštila je Šćepanović.

Pored toga, kako je navela, socijalni radnici i radnice su upoznati sa načinima saradnje sa roditeljima, kao i sa neposrednim okidačima koji utiču na izazivanje socijalno neprilagođenog ponašanja.

„Smatramo da je ova obuka od velike koristi za sve prisutne, naročito za one koji rade sa djecom, ili su u kontaktu sa djecom, kako bi mogli na adekvatan način da odgovorimo na njihove potrebe i kako bi obezbijedili dostupnost svih servisa podrške u zajednici“, ocijenila je Šćepanović.

Socijalna radnica u Udruženju Roditelji, Katarina Čarapić, ocijenila je da je dvodnevna obuka od izuzetnog značaja za tu organizaciju.

„U Igračkoteci i Razvojnom centru udruženja Roditelji imamo svakodnevno iskustvo u radu sa djecom koja dolaze iz različitih porodica, a koja pokazuju različito ponašanje. Vjerujem da će nam stečeno znanje biti korisno za prepoznavanje određenog ponašanja, kao i da će nam pomoći da preveniramo neke buduće poteškoće“, istakla je Čarapić.

Ona je kazala da je oblast rada koja je bila i predmet dvodnevne obuke veoma važna, a da je taj vid edukacije koristan za socijalne radnike i radnice.

Smatram da je izuzetno iskustvo prisustvovati dvodnevnoj edukaciji na ovu temu, a koju ćemo primijeniti u praksi u daljem radu sa porodicama i djecom.

„U okviru servisa koji su namijenjeni djeci iz socijalno ugroženih porodica sa posebnim ciljem njihove socijalizacije i integracije, obezbjeđujemo prevashodno podršku u obrazovanju i psihološke radionice, stoga smatram da će ova obuka biti od velikog značajna u našem daljem radu“, rekla je Čarapić

Nezavisna konsultantkinja, Jarmila Bujak Stanko, pojasnila je da je obuka koncipirana na način da pruži osnovna znanja o socijalno neprilagođenom ponašanju djece i mladih.

„Obuci su prisustvovali stručnjaci koji se u svakodnevnom radu susrijeću sa djecom i mladima sa neprilagođenim ponašanjema, a na obuci su upoznati sa sistemom i smjernicama koje se primijenjuju za rad stručnjaka sa tom populacijom. Takođe, cilj obuke je da im obezbijedimo praktična znanja kako se mogu koristiti metode, obrasci,  planirane intervencije“, navela je Bujak Stanko.

Ona je navela da su socijalnim radnicima i radnicama pored teorijskog znanja, predstavljene i nove tehnike koje do sada nisu koristili, a koje mogu, kako je navela, da ubrzaju i učine rad sa djecom i mladima efikasnijim.

Bujak Stanko je ocijenila da je glavna prepreka za pružanje boljih usluga za djecu i mlade sa socijalno neprilagođenim ponašanjem i za njihove porodice, izostanak cjelovitog sistema podrške.

„Svako ko je posvećen i stručan u svojoj oblasti, pruža samo dio usluga i bude svjestan da to ne rješava cijeli problem. Pokušavamo da oformimo takav sistem koji će omogućiti da više potrebnih usluga bude pruženo svakoj mladoj osobi i djetetu koje ima socijalno neprilagođeno ponašanje, da bi se time dobili ukupni efekti koji bi bili i trajni“, kazala je Bujak Stanko.