Uspjeh projekta ‘”Medijsko-rodna pismenost”‘: Iskustva neformalne grupe SveMir

Rodna ravnopravnost u Crnoj Gori – okrugli sto u Bijelom Polju
Jun 17, 2024
Bez govora mržnje!
Jun 18, 2024

Uspjeh projekta ‘”Medijsko-rodna pismenost”‘: Iskustva neformalne grupe SveMir

Predstavljamo vam još jedan podržani projekat u sklopu grant šeme “U pravo vrijeme”. Ovoga puta predstavljano neformalnu grupu “SveMir”, koja je ralizovala projekat “Medijsko -rodna pismenost”.

Članovi ove neformalne grupe, profesori književnosti i medijske pismenosti Svetlana Jovetić Koprivica i Miroslav Minić, prenijeli su svoje utiske o projektu i iskustva stečena tokom njegovog sprovođenja. Kroz ovaj projekat, oni su organizovali seriju radionica s ciljem povećanja svijesti o važnosti medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti među mladima. Učesnici su imali priliku da kroz interaktivne sesije nauče kako kritički analizirati medijske sadržaje i prepoznati rodne stereotipe. Projekat je uključivao i praktične vežbe koje su pomogle učesnicima da razviju veštine potrebne za kreiranje sadržaja koji promovišu rodnu ravnopravnost. Grupa “SveMir” je kroz ovaj projekat doprinijela jačanju kapaciteta mladih za kritičko promišljanje i aktivno učestvovanje u društvu.

U nastavku slijede odgovori na pitanja:

Koje aktivnosti ste realizovali u okviru projekta? Da li su uticale na podizanje svijesti mladih na temu medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti?

Organizovane su dvije obuke za nastavnike/nastavnice i učenike/učenice. Prva obuka je bila 14. i 15. oktobra 2023. u Petrovcu, a druga 17. i 18. novembra 2023. u Andrijevici. Na ovim obukama, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa osnovama medijske pismenosti, rodnom ravnopravnošću i analizom rodno zasnovanih stereotipa. Nakon obuka, kreiran je plan i program rada za Media corner timove. Ovaj program je sadržao detaljne smjernice i materijale za realizaciju edukativnih radionica o medijskoj pismenosti i rodnoj ravnopravnosti. Formirano je 17 Media corner timova sa školama koje su učestvovale u obukama. Timovi su sastavljeni od nastavnika/nastavnica  i učenika, a svaki tim je imao za zadatak da organizuje najmanje dvije edukativne radionice u svojoj školi.

Projektni tim je pružao kontinuiranu mentorsku podršku Media corner timovima. Ova podrška je uključivala praćenje realizacije aktivnosti, pružanje savjeta i podrške na zahtjev timova. Media corner timovi su uspješno realizovali 32 radionice u školama. Članovi Media corner timova su kreirali 17 video materijala koji su obrađivali teme poput rodne ravnopravnosti, rodno zasnovanog nasilja i medijske pismenosti. Ovi video materijali su objavljeni na društvenim mrežama.

Obuke i radionice su značajno doprinijele podizanju svijesti mladih o medijskoj pismenosti i rodnoj ravnopravnosti. Učenici su postali svjesniji uticaja medija na formiranje njihovih stavova o rodnim ulogama i stekli vještine koje im omogućavaju da kritički razmišljaju o medijskim sadržajima.

Na koji način ste realizovali obuke i radionice i da li su mladi bili zainteresovani za saradnju?

Obuke i radionice su realizovane kroz seriju interaktivnih i edukativnih aktivnosti, koje su obuhvatile različite teme iz oblasti medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti. Aktivnosti su bile prilagođene potrebama i interesima mladih, kako bi se osiguralo njihovo aktivno učešće i angažman.

Učešće mladih je bilo veoma pozitivno. Tokom obuka i radionica, učesnici i učesnice su pokazali visok nivo zainteresovanosti, aktivno se uključujući u diskusije, postavljajući pitanja i dijeleći svoja iskustva. Evaluacioni upitnici su pokazali visoku ocjenu i pozitivne povratne informacije od strane učesnika I učesnica, što jasno ukazuje na njihovu motivaciju i interesovanje za teme koje su obrađene.

Mladi su bili veoma angažovani u radu Media corner timova, gdje su imali priliku da primijene stečena znanja i veštine u praksi, kreirajući i realizujući edukativne radionice o medijskoj pismenosti u svojim školama. Takođe, mladi su aktivno učestvovali u kreiranju video materijala kroz koje su obrađivali teme medijske pismenosti i rodne ravnopravnocti.

U zaključku, mladi su pokazali veliko interesovanje za saradnju i aktivno učešće u obukama i radionicama, što je doprinijelo uspješnoj realizaciji projektnih aktivnosti i ostvarenju postavljenih ciljeva.

Da li je bilo otežavajućih okolnosti koje su sputavale realizaciju neke od aktivnosti ?

U početku je djelovalo da će biti izvjesnih problema u realizaciji obuka – kako ih sve dovesti u Petrovac/Andrijevicu (obaveze u školi), ali smo na kraju uspjeli jer su nastavnici/nastavnice I učenici/učenice bili veoma motivisani.

Da li ste Vi primijetili neke stavove među nastavnicima na temu rodne ravnopravnosti za koje smatrate da su možda bili demotivišući za mlade? Da li ste zadovoljni saradnjom i zalaganjem nastavnika/ca u okviru promovisanja rodne ravnopravnosti i medijske pismenosti?

Veoma smo zadovoljni saradnjom sa nastavnicima/nastavnicama jer su se maksimalno trudili/e da motivišu i rade sa đacima nakon obuke. Imamo i informacije od njih, da Media corneri odlično funkcionišu I da se učenici(učenici zalažu da zainteresuju vršnjake/vršnjakinje o pitanjima medijske I rodne pismenosti.

Da li je realizacija projekta bar malo uticala na državne organe, odnosno pravni sistem kada je u pitanju sprječavanje i rješavanje rodno zasnovanog nasilja?

Projekat je imao za cilj osvješćivanje mladih o rodnoj ravnopravnosti, medijskoj pismenosti i prevenciji rodno zasnovanog nasilja, što može indirektno doprinijeti promjeni svijesti i ponašanja u društvu.

Edukacija mladih i nastavnika/nastavnica o ovim važnim temama može imati dugoročni pozitivan uticaj na društvenu svijest i prakse, uključujući i pravni sistem. Kroz edukaciju i podizanje svijesti o rodnoj ravnopravnosti i rodno zasnovanom nasilju, moguće je promovisati pozitivne društvene promjene, poboljšati pristup pravdi za žrtve nasilja i podržati efikasne mjere za sprečavanje nasilja.

Međutim, kako bi se ostvarili konkretni i mjerljivi uticaji na pravni sistem, potrebno je sprovesti dodatne aktivnosti koje će direktno uticati na promjene u zakonodavstvu, politikama i praksama u vezi sa rodno zasnovanim nasiljem.

Stoga, iako projekat može imati indirektan uticaj na promjene u društvu i pravnom sistemu kroz edukaciju i osvješćivanje, za postizanje konkretnih i trajnih promjena na nivou državnih organa i pravnog sistema potrebno je usmjeriti dodatne napore i aktivnosti.

Da li je informisanje mladih o značaju medijske pismenosti rezultiralo većim učešćem mladih u procesu odlučivanja i iznošenju ličnih stavova, kao i na način na koji će prihvatiti informacije koje dobijaju putem medija?

Učesnici/učesnice obuka su stekli znanje i vještine potrebne za kritičko razmišljanje o medijskim sadržajima, prepoznavanje rodno zasnovanih stereotipa i analizu informacija koje konzumiraju.

Ove obuke su doprinijele osnaživanju mladih da aktivnije učestvuju u društvenim debatama, iznose svoje stavove i kritički procjenjuju informacije koje dobijaju putem medija. Takođe, mladi su postali svjesniji uticaja medija na formiranje javnog mnjenja i ličnih stavova, što im omogućava da donose informisane odluke i izražavaju svoje mišljenje na osnovu proverenih i relevantnih informacija.

Uzimajući u obzir pozitivne povratne informacije od učesnika obuka i radionica, možemo zaključiti da je informisanje mladih o medijskoj pismenosti imalo značajan uticaj na njihovo iznošenje ličnih stavova i način na koji prihvataju informacije koje dobijaju putem medija, a I da ih je u konačnom osnažilo za učestvovanje u procesima donošenja odluka.

Na kraju sprovođenja projekta, da li ste zadovoljni postignutim rezultatima, i da li biste realizovali još neku dodatnu aktivnost koju možda niste bili u mogućnosti da sprovedete u vrijeme realizacije projekta?

U kontekstu navedenih rezultata, možemo reći da smo zaista zadovoljni i da je projekat ostvario svoj primarni cilj i da je postignut visok nivo zadovoljstva i angažovanosti učesnika. Međutim, kao i u svakom projektu, uvijek postoji prostor za dodatne aktivnosti i unapređenja.

Svakako bi bilo korisno dalje proširenje obuka i radionica, jačanje saradnje sa školama i drugim institucijama, kao i kreiranje novih inicijativa koje će dodatno podržati ciljeve projekta.

Stoga, iako je projekat postigao značajne rezultate, uvijek postoji mogućnost za dodatne aktivnosti i unapređenja u skladu sa važnosti pomenutih tema.

Neki od postignutih rezultata projekta su:

  1. Realizovane dvije obuke za ukupno 17 učenika/ca i 16 nastavnika/ca;
  2. U realizaciju projektnih aktivnosti uključeno 20 srednjih škola
  3. Formimarno 17 media korner timova
  4. U rad media korner timova uključeno preko 60 nastavnika/ca
  5. U rad media korner timova uključeno preko 200 učenika/ca
  6. Realizovane 32 radionice na remu medijske pismenosti kao alata za podršku rodnoj ravnopravnosti;
  7. U edukativnim radionicama učestvovalo preko 600 učenika/ca
  8. U eduaktivnim radionicama učestvovalo preko 120 nastavnika/ca
  9. Kreirano i objavljeno 27 video snimaka koji imaju za temu neku od oblasti rodne ravnopravnosti