Rodna ravnopravnost u Crnoj Gori – okrugli sto u Bijelom Polju

Tražimo nacionalnog/u istraživač/icu za razvoj desk istraživanja o razumijevanju nivoa uključenosti mladih u kriminalne aktivnosti
Jun 14, 2024
Uspjeh projekta ‘”Medijsko-rodna pismenost”‘: Iskustva neformalne grupe SveMir
Jun 18, 2024

Rodna ravnopravnost u Crnoj Gori – okrugli sto u Bijelom Polju

Juventas je 12. juna 2024. godine u sali Skupštine opštine Bijelo Polje održao okrugli sto “Rodna ravnopravnost u Crnoj Gori”, kojem je prisustvovalo preko 20 predstavnika/ca različitih institucija i organizacija koje se bave temom rodne ravnopravnosti.

Na okruglom stolu su predstavljeni rezultati istraživanja „Stavovi građana/ki Crne Gore o rodnoj ravnopravnosti i testiranje ideja kampanje o rodnoj ravnopravnosti”, koje je tokom marta i aprila tekuće godine sprovedeno među 804 ispitanika/ce. Svrha istraživanja je utvrđivanje stepena predrasuda i podizanje znanja i svijesti javnosti o važnosti rodne ravnopravnosti u svim sferama društvenog razvoja. Istraživanje će u narednom periodu biti objavljeno na sajtu Juventasa.

Neki od ključnih dobijenih podataka ukazuju na to da više od četvrtine ispitanika/ca navodi da su bili/e žrtve diskriminacije, pri čemu su to većinom žene, posebno one sa sjevera države i niskog nivoa obrazovanja. Kada su u pitanju pojedine oblasti diskriminacije, ispitanici/e smatraju da su žene najviše pogođene diskriminacijom u oblastima nasljeđivanja, zapošljavanja i porodičnog života, dok su drugi rodni identiteti najviše pogođeni u oblastima zapošljavanja, politike i fizičke bezbjednosti. Oni/e navode i da se posljedice rodne neravnopravnosti najviše odražavaju u sferama nasljeđivanja (30,2%), kućnim poslovima (9,9%) i ekonomskom sektoru (9.5%). Ispitanici/e su saglasni/e da je potrebno intenzivnije raditi na podizanju svijesti o važnosti rodne ravnopravnosti i aktivno uključiti muškarce u promociju rodne ravnopravnosti.

Navedena aktivnost predstavlja dio projekta “Brisanje rodnih stereotipa i predrasuda”, koji sprovodi NVO Juventas, u partnerstvu sa Unijom srednjoškolaca Crne Gore – UNSCG, finansijski podržanog od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Cilj projekta je podizanje svijesti javnosti o važnosti rodne ravnopravnosti, neophodnoj za demokratizaciju i razvoj građanskog društva, te smanjenje stepena diskriminacije po osnovu pola i roda, kroz eliminaciju rodnih stereotipa i predrasuda.