Tražimo pojačanje: Konkursi za PR i menadžera/ku događaja i socijalnog/u radnika/cu

Digitalno obrazovanje za ljudska prava
Anketa: omladinski aktivizam, ljudska prava & digitalni alati
April 11, 2023
Realizacija projekta “Jačanje socijalne inkluzije RE zajednice”
April 18, 2023

Tražimo pojačanje: Konkursi za PR i menadžera/ku događaja i socijalnog/u radnika/cu

Konkurs za PR i menadžera/ku događaja (1 pozicija)

Našem timu je potrebno pojačanje. Tražimo PR i menadžera/ku događaja (1 pozicija) da nam se pridruži. Osoba koja zauzme ovu poziciju biće odgovorna za osmišljavanje i realizaciju predstavljanja organizacije u javnosti i organizovanje različitih događaja. Za ovu poziciju, očekuje se da osoba bude spremna da se brzo prilagodi promjenjivim situacijama, da bude visoko motivisana i da ima jaku želju da radi u dinamičnom okruženju.

Zadaci:

 • Planiranje, organizovanje i koordinacija događaja;
 • Kreiranje planova događaja i rasporeda po uputstvima;
 • Izvršavanje administrativnih i kancelarijskih poslova;
 • Organizacija događaja u ime Juventasa;
 • Komunikacija sa medijima;
 • Uređivanje društvenih mreža i sajta Juventasa;
 • Kreiranje jednostavnih vizuala za društvene mreže.

Kvalifikacije:

 • Minimum VI nivo nacionalne kvalifikacije obrazovanja (180 ECTS kredita);
 • Minimum godinu dana relevantnog radnog iskustva;
 • Izvrsne organizacijske sposobnosti i sposobnost upravljanja vremenom;
 • Odlične interpersonalne i komunikacijske vještine;
 • Sposobnost samostalnog rada i rada u timu;
 • Poznavanje Microsoft Office paketa;
 • Sposobnost komunikacije na engleskom jeziku;
 • Iskustvo u vođenju društvenih mreža i komunikaciji sa medijima;
 • Osnovno poznavanje aplikacija za kreiranje vizuelnih sadržaja.

Sa kandidatima/kinjama koji/e uđu u uži izbor biće obavljen intervju.

Sa odabranim/om biće zaključen ugovor o probnom radu sa punim radnim vremenom u trajanju od tri mjeseca.

Ako smatrate da ispunjavate navedene kvalifikacije i želite raditi u dinamičnom i kreativnom okruženju, pošaljite nam prijavni paket na našu e-mail adresu konkursi@juventas.me

Prijavni paket podrazumijeva:

– Dokaz o školskoj spremi;

– CV;

– Dokaz o relevantnom radnom iskustvu;

– Drugu relevantnu dokumentaciju (licenca i ostalo);

Obrazac za prijavu za posao

Rok za prijave je 10 dana od objave ovog konkursa (odnosno zaključno sa 22.04.2023.).

 


Konkurs za radno mjesto socijalni/a radnika/ca (1 pozicija)

Tražimo socijalnog/u radnika/cu (1 pozicija) za rad u Juventasu u cilju pružanja podrške socijalno isključenim zajednicama ili zajednicama u riziku od socijalne isključenosti.

Zadaci:

 • Direktan rad sa sljedećim zajednicama: djeca i mladi sa akcentom na djecu i mlade u sukobu sa zakonom i socijalno neprilagođenim ponašanjem, osobe pod međunarodno-pravnom zaštitom i Romi/kinje i Egipćani/ke.
 • Mogućnost rada sa drugim zajednicama kojima Juventas pruža podršku: osobe koje koriste droge, osobe na izdržavanju kazne zatvore, bivši zatvorenici/ce, osobe koje pružaju seksualne usluge i LGBTIQ;
 • Učestvovanje u pisanju i realizovanju projekata;
 • Izrada socijalnih anamneza korisnika/ca porjekata;
 • Praćenje napretka i evaluacija planova za korisnike/ce;
 • Drugi poslovi u nadležnosti Programa za istraživanje, zagovaranje i jačanje kapaciteta.

Kvalifikacije:

 • Diplomirani/a socijalni/a radnik/ca (posjedovanje licence je poželjno, ali nije neophodno);
 • Minimum dvije godine relevantnog radnog iskustva;
 • Iskustvo u radu sa različitim zajednicama;
 • Odlične interpersonalne i komunikacijske vještine;
 • Sposobnost rada u timu;
 • Poznavanje rada na računaru i Microsoft Office paketa
 • Sposobnost komunikacije na engleskom jeziku.

Sa kandidatima/kinjama koji/e uđu u uži izbor biće obavljen intervju.

Sa odabranim/om biće zaključen ugovor o probnom radu sa punim radnim vremenom u trajanju od tri mjeseca.

Ako smatrate da ispunjavate navedene kvalifikacije i želite raditi u dinamičnom i kreativnom okruženju, pošaljite nam prijavni paket na našu e-mail adresu konkursi@juventas.me

Prijavni paket podrazumijeva:

– Dokaz o školskoj spremi;

– CV;

– Dokaz o relevantnom radnom iskustvu;

– Drugu relevantnu dokumentaciju (licenca i ostalo);

Obrazac za prijavu za posao

Rok za prijave je 10 dana od objave ovog konkursa (odnosno zaključno sa 22.04.2023.).