Anketa: omladinski aktivizam, ljudska prava & digitalni alati

Javni konkurs za eksternog/u evaluatora/ku za bodovanje projekata nevladinih organizacija i neformalnih grupa
April 5, 2023
Tražimo pojačanje: Konkursi za PR i menadžera/ku događaja i socijalnog/u radnika/cu
April 12, 2023

Anketa: omladinski aktivizam, ljudska prava & digitalni alati

Digitalno obrazovanje za ljudska prava

Pred tobom je upitnik o omladinskom aktivizmu, ljudskim pravima i digitalnim alatima. Anketa je namijenjena mladima starosti između 15 i 30 godina. Molimo te da izdvojiš malo vremena i da iskreno i detaljno odgovoriš na postavljena pitanja.

Upitnik koji je pred tobom ima za cilj da pomogne da utvrdimo koje su potrebe i izazovi mladih u Crnoj Gori, posebno u oblastima aktivizma, ljudskih prava i upotrebe digitalnih alata u nastavnim procesima. Rezultati ovog istraživanja će se koristiti da oblikujemo i definišemo alate koje ćemo distribuirati mladima u Crnoj Gori, školama i različitim organizacijama.
 
Projekat „Digitalno obrazovanje za ljudska prava” sprovodi Juventas, a finansiran je od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori kroz Program malih grantova Demokratske komisije.

Hvala ti na izdvojenom vremenu i iskrenim odgovorima!