Realizacija projekta “Jačanje socijalne inkluzije RE zajednice”

Tražimo pojačanje: Konkursi za PR i menadžera/ku događaja i socijalnog/u radnika/cu
April 12, 2023
Javni poziv za pružanje usluge Izrada izvještaja o trenutnom stanju i potrebnim zakonskim izmjenama u vezi sa primjenom Naloxona u servisima OCD koje pružaju usluge osobama koje koriste droge
April 25, 2023

Realizacija projekta “Jačanje socijalne inkluzije RE zajednice”

U prethodnom periodu NVO Juventas je započeo implementaciju projekta “Jačanje socijalne inkluzije RE zajednice”, finansijski podržanog od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore, u sklopu poziva ”Podržimo inkluziju Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki – Za društvo jednakih šansi”.

Projekat ima za cilj jačanje socijalne inkluzije osoba iz RE zajednice koje žive u naselju Vrela Ribnička u Podgorici, sa ciljem unaprijeđenja kvaliteta njihovog života, kao i omogućavanju ostvarivanja zakonom zagarantovanih prava.

Kako bi ispunili navedeni cilj, do sada smo realizovali nekoliko vrsta radionica:

  • Radionice sa odraslima o građanskim pravima, na kojima su učesnici/e imali/e priliku da unaprijede svoja znanja i informisanost o pravima koja su im zagarantovana Ustavom i zakonima, svojim obavezama koje proizilaze iz datih prava, kao i načine zaštite svojim prava onda kada su im kršena,
  • Radionice sa djecom kroz 3 modula gdje su se djeca svih uzrasta upoznala sa njihovim dječjim pravima i obavezama;
  • Radionice funkcionalnog opismenjavanja za djecu osnovnoškolskog uzrasta sa učiteljicom koji doprinose boljem savladavnju školskog gradiva;
  • Radionice sa djecom vrtićkog uzrasta u cilju učenja crnogorskog jezika, kako bi djeca bila što spremnija za školu;

 

Pored navedenih radionica, osobama iz RE zajednice na Vrelima Ribničkim je omogućeno da svoje konkretne potrebe realizuju putem besplatnog pravnog savjetovanja kao i savjetovanja sa socijalnom radnicom u cilju lakšeg pristupa pravima.

U narednom periodu, projektni tim NVO Juventas će nastaviti sa realizacijopm navedenih akrtivnosti i obuhvatom što više odraslih i djece iz RE zajednice.