Sektor za finansijske, pravne i opšte poslove

Jun 30, 2023

Ivana Radoman

Mart 17, 2020

Marina Dušević

Rođena je 18.04.1993. godine u Podgorici. Osnovnu i srednju ekonomsku školu, završila je u Podgorici. Završila je trogodišnje studije na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, smjer […]
Mart 17, 2020

Jovan Bojović

Jovan Bojović je aktivan član crnogorskog civilnog društva od 2015. godine. Trenutno je pravni savjetnik u Juventasu, nevladinoj organizaciji koja doprinosi unapređenju ljudskih prava i demokratizaciji […]