Stručnost, iskustvo i sposobnosti da budu kriterijumi pri formiranju ministarstava

Porodicama u riziku od socijalne isključenosti neophodno obezbijediti kvalitetne servise podrške
Jul 24, 2023
Realizovan projekat “Prevencija HIV/AIDS-a među osobama na izdržavanju kazne zatvora – edukacija i savjetodavna podrška” (Video)
Jul 31, 2023

Stručnost, iskustvo i sposobnosti da budu kriterijumi pri formiranju ministarstava

Jovan Bojović

Pozivamo budućeg mandatara za sastav nove vlade da ozbiljno razmotri značaj efikasnosti i stručnosti pri izboru ministara za ključne resore i da osigura transparentan i odgovoran proces odabira kadrova.

Pravni savjetnik u Juventasu Jovan Bojović, ocijenio je da je nedavno iskustvo eksperimentisanja sa resorima i spajanja nespojivih oblasti u vladi i vođenje od strane nestručnih lica, pokazalo negativne posljedice na funkcionisanje državnih institucija i usporavanje evropskih integracija.

„Pozivamo budućeg mandatara da osigura transparentan i odgovoran proces odabira kadrova, gdje će stručnost, iskustvo i sposobnosti biti ključni kriterijumi pri formiranju ministarstava. Isključivanje politički podobnih lica bez odgovarajućih kompetencija osiguraće efikasno upravljanje resorima i brži napredak ka ciljevima evropskih integracija“, istakao je Bojović u saopštenju.

On je pozvao budućeg mandatara da angažuje stručnjake iz odgovarajućih oblasti, ljude sa dokazanim postignućima i znanjem, koji su spremni da se posvete ostvarivanju ciljeva društvenog napretka.

„Transparentan proces selekcije kandidata, zasnovan na njihovim kvalifikacijama i sposobnostima, garantuje da će država biti vođena na najvišem profesionalnom nivou. Ovo je od izuzetne važnosti za sva minisatrstva i sve resore, a fokus stavljamo na njih nekoliko. Ministarstvo rada i socijalnog staranja mora biti prioritet ove vlade, jer u periodu ekonomske krize i ratova suočavamo se sa raznim izazovima i potrebama građana, koje moraju biti rješavane u što kraćem periodu i na adekvatan način“, rekao je Bojović.

Ukazao je da je važno da Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava bude vođeno od strane stručne osobe, a ne dijeljeno prema nacionalnoj pripadnosti ministra.

„Time se osigurava neutralnost, nepristrasnost i efikasnost u zaštiti ljudskih prava i multikulturalnosti. Ekspertiza u oblasti ljudskih prava ključna je za kvalitetan rad ovog ministarstva. Ne manje važno i Ministarstvo koje u svom resoru ima mlade“, kazao je Bojović.

Ocijenio je da država mora raditi na jačanju politika podrške mladima kroz promovisanje interesa i potreba mladih, podršku njihovom obrazovanju, zapošljavanju, razvoju vještina i učestvovanju u javnom životu.

„Formiranje nove Vlade je i prilika da se zaista osigura koordinacija među ministarstvima. Kada su u pitanju oblasti koje mi pratimo, važno je postaviti temelje efikasne koordinacije ministarstva prosvjete, rada i socijalnog staranja i zdravlja, kao i koorinaciju rada u preklapajućim oblastima ministarstva pravde, rada i socijalnog staranja“, kazao je Bojović.

Smatra da je u procesu formiranja vlade i odabira ministara, ključno naglasiti važnost postavljanja stručnih i kompetentnih osoba na čelo ministarstava.

„Spajanje nespojivih resora ili dijeljenje ministarstava isključivo prema nacionalnoj i političkoj pripadnosti može imati negativne posljedice na efikasnost rada vlade i usporiti put ka evropskim integracijama. Odlučno se zauzimamo za nepristrasnost i transparentnost u izboru ministara, kako bi se osigurala pravičnost, efikasnost i napredak društva u Crnoj Gori. Postavljanje stručnjaka na odgovarajuće pozicije osigurava ostvarenje ciljeva društvenog napretka i izgradnju prosperitetne budućnosti za sve građane Crne Gore“, kazao je Bojović.