Projekat „Digitalno obrazovanje za ljudska prava“ je počeo!

Kroz inicijativu Volonterskog kluba u Podgorici mladi dobijaju odgovore na pitanja o LGBTIQ+ zajednici, volonterizmu, seksu i zaštiti i korišćenju droga
Oktobar 21, 2022
Javni poziv za učešće na projektu „Digitalno obrazovanje za ljudska prava“
Novembar 8, 2022

Projekat „Digitalno obrazovanje za ljudska prava“ je počeo!

Sa velikim zadovoljstvom vas obavještavamo da je realizacija aktivnosti u sklopu projekta „Digitalno obrazovanje za ljudska prava“ počela.  Projekat će sprovoditi NVO Juventas uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori.

Kroz ovaj projekat, nastoji se doprinijeti jačanju kapaciteta mladih u Crnoj Gori u kontekstu informaciono-komunikacionih tehnologija, programiranja i ljudskih prava.

Projekat ima za cilj da osnaži mlade ljude da aktivno rješavaju probleme u svojoj zajednici, pružajući im znanja i vještine o informacionim tehnologijama. Sve to će biti praćeno edukativnim aktivnostima u oblasti ljudskih prava.

U cilju podizanja svijesti mladih u Podgorici, Nikšiću, Bijelom Polju i Beranama o ljudskim pravima i značaju aktivnog građanstva, realizovaće se serija radionica za 80 učesnika. Oni će biti angažovani u razvoju različitih, interaktivnih digitalnih alata koji imaju za cilj da olakšaju proces učenja, kao što su aplikacije i kvizovi.

Radionice će se organizovati u trajanju od 16 nedelja, a po 20 mladih ljudi iz ove četiri opštine, koji prođu proces selekcije, imaće priliku da potpuno besplatno, uz mentorsku podršku priznatih eksperata iz oblasti IT, uče o osnovama programiranja. Pored toga, uporedo sa IT radionicama, ista grupa mladih će biti u prilici da prođe kroz seriju radionica na temu ljudskih prava, koje će voditi Juventasove trenerice sa preko 15 godina iskustva u pomenutoj oblasti.

Vještine kodiranja i znanja o ljudskim pravima, koja će polaznici sticati kroz program, koristiće se u procesu razvoja različitih IT alata koji će se koristiti u promociji ljudskih prava, posebno u nastavi. Na taj način, program stvara sinergiju između programiranja i ljudskih prava i omogućava mladima da primijene stečeno znanje, sa konkretnim ciljem.

Kroz kreiranje ovih digitalnih alata, ojačaće se i kapaciteti nastavnika u srednjim školama u Podgorici, Nikšiću, Bijelom Polju i Beranama za održavanje nastave u oblasti nauke, ljudskih prava i srodnih oblasti.

Pozivamo mlade od 15 do 25 godina iz Podgorice, Bijelog Polja, Berana i Nikšića da se za učešće na projektu prijave putem aplikacione forme na sledećem linku. Rok za prijavu je utorak, 15.  novembra do 14:00.

Projekat finansira  Ambasada SAD u Podgorici kroz Program malih grantova Demokratske komisije.