„Usluge psiho-socijalne podrške za ljude koji žive sa HIV-om (PLHIV), smanjenje štete i program prevencije HIV/AIDS – Implementacija terenskih aktivnosti među populacijom muškaraca koji imaju seks sa muškarcima (MSM)“

„Osnaživanje srednjoškolaca/ki i nastavnika/ca za borbu protiv svih vidova nasilja zasnovanih na seksualnoj orjentaciji i rodnom identitetu“
Avgust 26, 2020
„Psihosocijalna podrška ženama koje koriste droge i/ili prodaju seks“
Avgust 26, 2020

„Usluge psiho-socijalne podrške za ljude koji žive sa HIV-om (PLHIV), smanjenje štete i program prevencije HIV/AIDS – Implementacija terenskih aktivnosti među populacijom muškaraca koji imaju seks sa muškarcima (MSM)“

Period realizacije: mart – decembar 2017.

Opšti cilj projekta je bila podrška implementaciji Nacionalne strategije za borbu protiv HIV/AIDS 2015-2020, kroz smanjenje rizika od HIV infekcije među muškarcima koji imaju seks sa muškarcima u Crnoj Gori. Specifični ciljevi projekta podrazumijevaju: smanjenje rizika od HIV infekcije i ostalih seksualno i krvlju prenosivih infekcija kod najmanje 100 muškaraca koji imaju seks sa muškarcima u Crnoj Gori tokom 6 mjeseci pružanja preventivnih usluga u Drop in centru i kroz terenske aktivnosti; povećanje nivoa informisanosti o HIV i drugim seksualno prenosivim infekcijama kod najmanje 100 muškaraca koji imaju seks sa muškarcima tokom petomjesečnog vršnjačkog savjetovanja u Drop in centru, kroz terenske aktivnosti i savjetovanje na internetu.