„Osnaživanje srednjoškolaca/ki i nastavnika/ca za borbu protiv svih vidova nasilja zasnovanih na seksualnoj orjentaciji i rodnom identitetu“

„Promocija populacionih savjetovališta među mladima u Crnoj Gori”
Avgust 26, 2020
„Usluge psiho-socijalne podrške za ljude koji žive sa HIV-om (PLHIV), smanjenje štete i program prevencije HIV/AIDS – Implementacija terenskih aktivnosti među populacijom muškaraca koji imaju seks sa muškarcima (MSM)“
Avgust 26, 2020

„Osnaživanje srednjoškolaca/ki i nastavnika/ca za borbu protiv svih vidova nasilja zasnovanih na seksualnoj orjentaciji i rodnom identitetu“

Period realiazcije: 2017.

Glavni cilj projekta je bila izgradnja sigurnog i tolerantnog okruženja za LGBT osobe. Specifični ciljevi su: povećan nivo prihvatanja kod učenika/ca i poštovanja ljudskih prava u srednjim školama u Crnoj Gori kada je u pitanju razlika u seksualnoj orjentaciji i rodnom identitetu, kao i povećanje činjeničnog predstavljanja problema koje brinu LGBT zajednicu u okviru obrazovnog sistema Crne Gore. Tokom projekta, Juventas je implementirao kvalitetno osmišljene i targetirane aktivnosti podizanja svijesti, edukativne i participatorne aktivnosti u cilju promocije antidiskriminatorskih politika, poštovanja i razumijevanja razlika. Aktivnosti su bile usmjerene ka PP službama i učenicima/cama u srednjim školama.