„Podrška bivšim osuđenicima/ama u procesu društvene reintegracije: Re-Cover“

„Krojačke radionice u UIKS-u“
Avgust 26, 2020
„Gradovi po mjeri mladih (II faza)“
Avgust 26, 2020

„Podrška bivšim osuđenicima/ama u procesu društvene reintegracije: Re-Cover“

Period realizacije: 2020.

Glavni cilj projekta je izgradnja efikasnog sistema koji bi osuđenicima/ama pružio podršku pri izlasku iz zatvora, i time unaprijedio mogućnost uspješne reintegracije u društvo. Fokus projekta je na osmišljavanju i licenciranju novog servisa podrške uključujući psihosocijalnu podršku, jačanje postpenalnog tretmana i podrške, aktivnosti koje uključuju jačanje zapošljivosti i pomoć pri zapošljavanju, adekvatnu zdravstvenu zaštitu, aktivno učešće u zajednici, itd.

Projekat se realizuje u okviru Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku.