„Krojačke radionice u UIKS-u“

„Jačanje usluga aktivnosti u zajednici za tražioce azila i usluga integracije za osobe pod međunarodnom zaštitom u Crnoj Gori“
Avgust 26, 2020
„Podrška bivšim osuđenicima/ama u procesu društvene reintegracije: Re-Cover“
Avgust 26, 2020

„Krojačke radionice u UIKS-u“

Period realizacije: 2020. godina

Ovaj šestomjesečni projekat, finansiran je od strane Ministarstva pravde Crne Gore i njegov opšti cilj je pružanje podrške planiranju i pokretanju rada krojačke radionice za osuđenike u cilju razvoja prostornih i radnih kapaciteta UIKS-a i ekonomskog osnaživanja osoba na izdržavanju kazne zatvora.

Projekatom se planira pokrenuti rad krojačke radionice kroz uspostavljanje faznog procesa rada, te unaprijeđenje  znanja i vještina  osuđenika kroz obuku koja bi doprinijela kvalitetnijem tretmanu i povećanju konkurentnosti na tržištu rada nakon izlaska.

Ovako postavljenim projektnim aktivnostima nastoji se doprinijeti poboljšanju uslova za ekonomsku održivost krojačke radionice i razvoj socijalnog preduzetništva kroz kvalitetnu saradnju sa osobljem UIKS-a, zajedničkim sprovođenjem aktivnosti, a u cilju daljeg zajedničkog rada na poboljšanju položaja i poštovanja prava pritvorenih lica i lica na izdržavanju kazne zatvora.