„Jačanje probacije i sistema alternativnih sankcija u Crnoj Gori i Srbiji”

„Prevencija HIV infekcije među seksualnim radnicama u Crnoj Gori“
Avgust 26, 2020
„Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu zapadnog Balkana”
Avgust 26, 2020

„Jačanje probacije i sistema alternativnih sankcija u Crnoj Gori i Srbiji”

Period realizacije: 2018-2021.

Kroz ovaj projekat, Holandski Helsinški Komitet, u saradnji sa svojim partnerima, nastoji da doprinese većem stepenu sigurnosti, smanjenju stope povratništva i efektivnoj primjeni alternativnih sankcija u Crnoj Gori i Srbiji. NVO Juventas sprovodi aktivnost koja se odnosi na izradu studije, čiji cilj je da predstavi tranziciju osobe iz društva, kroz zatvorki sistem i reintegraciju u društvo, kako se ova tranzicija odvija u praksi, te kako kako treba da izgleda idealna tranzicija. Studija će dati preporuke koje će obuhvatiti korake koje treba svaka relevantna ustanova, organizacija da preduzme kako bismo se približili kvalitetnijoj tranziciji i jačanju sistema probacije u Crnoj Gori.