„Prevencija HIV infekcije među seksualnim radnicama u Crnoj Gori“

„Pristup pravdi za LGBT osobe: pravo, a ne privilegija“
Avgust 26, 2020
„Jačanje probacije i sistema alternativnih sankcija u Crnoj Gori i Srbiji”
Avgust 26, 2020

„Prevencija HIV infekcije među seksualnim radnicama u Crnoj Gori“

Period realizacije: 2018. godina.

Glavni cilj projekta je bila podrška implementaciji Nacionalne strategije za borbu protiv HIV/AIDS-a 2015-2020, smanjivanjem rizika od HIV infekcije među seksualnim radnicama u Crnoj Gori. Cilj je bio da se poveća nivo informisanosti o HIV-u i drugim seksualno i krvlju prenosivim infekcijama tokom šestomjesečnog vršnjačkog savjetovanja i savjetovanja sa socijalnim radnicima i psihologom u Drop in centru, terenskim radom i putem online savjetovanja.