„Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu zapadnog Balkana”

„Jačanje probacije i sistema alternativnih sankcija u Crnoj Gori i Srbiji”
Avgust 26, 2020
„Jačanje zaštite ljudskih prava pritvorenih i osuđenih lica u Crnoj Gori”
Avgust 26, 2020

„Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu zapadnog Balkana”

Period realizacije: avgust- decembar 2018. godine

Projekat je implementirala njemačka nevladina organizacija Help u partnerstvu sa Ministarstvom pravde Crne Gore, Zavodom za izvršenje krivičnih sankcija i NVO Juventas, u cilju podrške uspješnijoj resocijalizaciji i rehabilitaciji osoba na izdržavanju kazne zatvora. Zahvaljujući ovom projektu, devet osuđenih lica je uspješno završilo obuku sprovedenu od strane Centra za obrazovanje odraslih i dodijeljeni su im sertifikati. Takođe, izvršena je adaptacija objekta na farmi kokošaka, kapaciteta 1700 kokošaka. Useljeno je jato od 1500 kokošaka. Adaptirani objekat je opremljen i automatskom hranilicom i pojilicom, čime je modernizovan ovaj dio farme kokošaka. U sklopu projekta je izbrendiran izgled školjke za jaja sa ciljem plasiranja ovog proizvoda na šire tržište, a što za cilj ima prepoznavanje značaja veće proizvodnje i prodaje proizvoda iz Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija.