„Gradovi po mjeri mladih“

„Znanje te štiti, a savjet uči“
Avgust 26, 2020
„Promovisanje INSPIRE strategije u Crnoj Gori”
Avgust 26, 2020

„Gradovi po mjeri mladih“

Period realizacije: 2019. godina

Donator: Ministarstvo sporta i mladih Crne Gore

Glavni cilj projekta je poboljšanje društvenog položaja mladih, kroz unapređenje učešća mladih u procesima donošenja odluka putem jačanje njihove povezanosti sa lokalnim samoupravama.  Projekat se sprovodio u Opštinama: Danilovgrad, Bijelo Polje i Herceg Novi.

U okviru projekta odrađeno je mapiranje postojećih servisa na lokalnom nivou i lokalnih organizacija civilnog društva koji se bave društvenom brigom o mladima i sprovedeno istraživanje o položaju i potrebama mladih. Održana je  obuka za lokalne službenike koji rade na primjeni lokalne omladinske politike. Na obuci je predstavljen novi Zakon o mladima i ojačani kapaciteti za primjenu omladinske politike kod 25 službenika/ca iz svih crnogorskih opština.

Održano je ukupno šest sastanka foruma mladih na kojima su mladi imali priliku da uče o aktivizmu, funkcionisanju lokalne samouprave, važnosti aktivnog učešća u lokalnoj zajednici, ali i da izraze svoje mišljenje o razvoju svog grada i daju ideje za njegov dalji razvoj. Juventas je takođe organizovao lokalne omladinske parlamente koji su okupili  veliki broj mladih Danilovgrađana, Bjelopoljaca i Novljana, te predstavnike lokalnih vlasti. U okviru  projekta pružena je podrška opštinama Bijelo Polje, Danilovgrad i Herceg Novi u procesu izrade lokalnih akcionih planova za mlade. Takođe, organizovano je i obilježavanje Dana mladih u sve tri opštine. Tokom sprovođenja projekta i saradnje sa mladima iz ove tri opštine, izrađene su razglednice na kojima su mladi pisali svoje želje vezane za razvoj svojih gradova, a iste su proslijeđene predsjednicima te tri opštine.