„Znanje te štiti, a savjet uči“

„Ekonomsko i psihosocijalno osnaživanje žena na izdržavanju kazne zatvora u cilju poboljšanja reintegracije u društvo“
Avgust 26, 2020
„Gradovi po mjeri mladih“
Avgust 26, 2020

„Znanje te štiti, a savjet uči“

Period realizacije: 2019-2020. godine.

Donator: Ministarstvo zdravlja Crne Gore

Projekat predstavlja odgovor na specifične potrebe i ponašanja mladih kroz direktno ostvarivanje kontakta i pružanje prilagođenih usluga, te korištenja novih tehnologija pri ostvarivanju komunikacije sa ciljnom grupom, kao i organizovanjem ciljanog testiranja na HIV/AIDS na načine prilagođene i prihvatljive ciljnoj grupi, povećanju stope testiranja na HIV/AIDS među mladima, ali i podizanju nivoa znanja svih aktera uključenih u prevenciju HIV/AIDS-a o savremenim efikasnim načinima prevencije. Opšti cilj projekta je unapređenje sprovođenja Nacionalne strategije za borbu protiv HIV-a 2015-2020, smanjenjem rizika od infekcije HIV-om kod mladih u Crnoj Gori.  Direktna ciljna grupa su mladi iz opšte zajednice, socijalno isključeni mladi i mladi u riziku od HIV-a (mladi koji koriste droge, LGBT mladi) iz svih opština u Crnoj Gori koji su dobili priliku da kroz direktan pristup informacijama i uslugama učestvuju u aktivnostima koje projekat predviđa. Krajnji korisnici projekta su mladi u CG kao i njihovi partneri i partnerke, njihove porodice i na kraju društvo Crne Gore, posebno u javno zdravstvenom kontekstu.