„Promovisanje INSPIRE strategije u Crnoj Gori”

„Gradovi po mjeri mladih“
Avgust 26, 2020
„Zagovaranje i nadgledanje/praćenje budžeta u zemljama jugoistočne Evrope“
Avgust 26, 2020

„Promovisanje INSPIRE strategije u Crnoj Gori”

Period realizacije: 2019. godina

Donator: NewVenture Fund iz SAD-a

U okviru projekta „Promovisanje INSPIRE strategije u Crnoj Gori” od 20. do 22. juna 2019. godine u Budvi održan je trodnevni trening za članice Mreže nevladinih organizacija za zaštitu djece od nasilja  na temu „Sedam strategija za okončanje nasilja nad djecom – INSPIRE”. Projekat je realizovan u partnerstvu sa Centrom za prava djeteta Crne Gore.

Učesnici treninga su imali priliku da se upoznaju sa INSPIRE paketom, koji formuliše sedam različitih strategija i koje mogu da posluže kao dobra smjernica državama i zajednicama kako bi se što više usmjerile na programe prevencije, kao i na programe i usluge koje imaju najveći potencijal da dovedu do smanjenja nasilja nad djecom. Inspire paket čini sedam različitih strategija a to su: Implementacija i sprovođenje zakona, Norme i vrijednosti, Sigurno okruženje, Podrška roditeljima i starateljima, Prihodi i ekonomsko osnaživanje, Usluge odgovora i podrške i Obrazovanje i vještine. Takođe, INSPIRE uključuje i dvije međusektorske aktivnosti koje doprinose povezivanju, jačanju i procjeni napretka implementacije sedam strategija.

Podsjećamo, Mreža nevladinih organizacija za zaštitu djece od nasilja osnovna je u novembru 2016. godine kao prva mreža ovog tipa u Crnoj Gori uz partnersku podršku UNICEF-a Crna Gora. Mrežu čini osam organizacija: Udruženje Roditelji, Centar za romske inicijative, SOS Nikšić, SOS Podgorica, Nacionalno udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju, Defendologija, Centar za ženska prava i Juventas, koji i koordinira radom Mreže.