Produžen rok za dostavljanje prijedloga projekata – novi rok 10. maj

Neselektivno zaštiti sve novinare i novinarke
April 25, 2021
Poziv za omladinske novinare/ke
Maj 14, 2021

Produžen rok za dostavljanje prijedloga projekata – novi rok 10. maj

Konkurs za dodjelu malih grantova za podršku implementaciji pravnog i strateškog okvira u oblasti ljudskih prava LGBTI osoba u Crnoj Gori koji su raspisale organizacije Queer Montenegro, NVO Juventas i Asocijacija Spektra produžen je do 10. maja 2020. godine.

Konkurs za male grantove raspisan je u okviru projekta “PONOS SVUDA – STRATEŠKI PRISTUP LJUDSKIM PRAVIMA LGBTI OSOBA U CRNOJ GORI” koji realizuju Queer Montenegro, NVO Juventas i Asocijacija Spektra, uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori u sklopu EIDHR instrumenta i Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore.

Prijedloge projekata, vrijednosti od 3.000,00 do 5.000,00 eura, sa ciljem smanjenja homofobije i transfobije u opštoj zajednici, možete dostaviti do 10. maja 2021. godine.

Za odabir tema konsultovati Strategiju za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba 2019 – 2023.

Ukupan iznos sredstava koji se mogu raspodijeliti ovim Konkursom iznosi 20.000,00 EUR.

Na konkurs se može prijaviti organizacija koja ispunjava sljedeće uslove:
– Registrovana je u Crnoj Gori, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama, najmanje godinu dana prije raspisivanja ovog konkursa;
– Ima sjedište u Crnoj Gori;
– Neposredno je odgovorna za pripremu i upravljanje projektom, samostalno ili u partnerstvu sa drugom organizacijom koja ispunjava uslove konkursa.

Poziv za dostavljanje predloga projekata otvoren je za nevladine organizacije iz cijele Crne Gore, s tim što će prioritet u selekciji imati organizacije koje djeluju van Glavnog grada Podgorice.

Pojedinci/ke, političke stranke, međunarodne i strane organizacije, vladine institucije, vjerske organizacije i zajednice nemaju pravo učešća na ovom konkursu.

Organizacije koje su već dobile podršku kroz program EuropeAid/161931/DD/ACT/ME u okviru drugih odobrenih projekata, nemaju pravo učešća na ovom konkursu.

Za prijavu na konkurs je potrebno popuniti: PRIJAVNI FORMULAR i PRIJEDLOG BUDŽETA.

Prije popunjavanja ovih formulara pročitati VODIČ.

Za sva pitanja i nedoumice koje možete imati u vezi sa konkursom za male grantove, možete se obratiti putem mejla: contact@queermontenegro.org pri čemu naslov mail-a mora nositi naziv “ Program malih grantova za podršku implementaciji pravnog i strateškog okvira u oblasti LGBT ljudskih prava“.

Sve informacije i formulare za prijavu možete preuzeti putem sljedećeg LINKA.