Politički ambijent u Crnoj Gori nepovoljan za dijalog među neistomišljenicima

Juventas, Link i Stana: Naš doprinos Festivalu mentalnog zdravlja i Pride nedjelji
Oktobar 10, 2023
Apel obrazovnim i socijalnim institucijama da omoguće pravo na obrazovanje i pruže adekvatnu socijalnu podršku svakom djetetu
Oktobar 13, 2023

Politički ambijent u Crnoj Gori nepovoljan za dijalog među neistomišljenicima

Mizogini napad na ženu, liderku civilnog sektora, napad na kritički civilni sektor, kao i poziv Javnom servisu da nam cenzurom smanji medijski prostor zastrašujuća je realnost crnogorskog društva.

Reagujemo na navode Milutina Đukanovića, predstavnika Nove srpske demokratije i predsjednika Upravnog odbora Elektroprivrede Crne Gore saopštene u emisiji Naglas na na RTCG-u, koji je vrijeđanjem, ali i netačnim informacijama pokušavao da uruši ugled Juventasa i Ivane Vujović, izvršne direktorice naše organizacije.

Politički ambijent u Crnoj Gori je nepovoljan za dijalog među neistomišljenicima, nepodsticajan za unapređenje položaja žena i neadekvatan za razvoj civilnog društva.  

Toliko puta smo iskazali da je pozicija žena u crnogorskom društvu izazovna uslijed mizoginije. Dosta puta smo navodili i da se nevladinim organizacijama, kada kritikuju vlast, pokušava smanjiti prostor. Predstavnik Nove srpske demokratije i predsjednik UO EPCG koristi mizogini način pokušaja degradiranja svodeći ne samo statističarku Ivanu Vujović na termin „supruga“, već tim terminom naziva i cijeli tim Juventasa.

Predstavnik Nove srpske demokratije i predsjednik UO EPCG pokušava da uređuje sam javni servis, tražeći uvođenje cenzure riječima „Nije posao Javnog servisa da prenese što misli Juventas“ „Ne može Javni servis da objavi Juventas“ „Gdje baš nađoste Juventas (da objavite) na Javnom servisu.“

Pa evo malo o Juventasu, da podsjetimo na ono što Milutin Đukanović sigurno zna. Juventas iza sebe ima skoro 30 godina uspješnog rada, preko 300 realizovanih projekata, te hiljade korisnika na godišnjem nivou. Juventas je jedna od najvećih i najbrojnijih nevladinih organizacija i bavi se društvenim pitanjima koja nisu vezana za dnevnu politiku, ali utiču na kvalitet života svih naših građana, posebno onih koji su diskriminisani, socijalno isključeni ili u riziku od socijalne isključenosti.

Juventas je na naučan način izmjerio da je dalja politizacija nacionalnih identiteta opasna po naše društvo, da pogađa djecu od najranijih uzrasta i zato se oštro protivi načinu na koji Milutin Đukanović doživljava popis kao akt nacionalnog razvrstavanja.

Juventas je i organizacija koja je na bazi podataka ukazivala da više obrazovanih i sposobnih žena (kojih imamo dovoljno), a manje politički postavljenih, neodgovornih muškaraca treba da upravlja državnim ekonomskim resursima.

Podsjećamo da svi ljudi u Crnoj Gori treba da dobiju jednake mogućnosti za rad, javnost stava, preuzimanje odgovornosti, bez obzira na svoj bračni status, seksualnu orijentaciju i rodni identitet, bez obzira na to da li imaju invaliditet, bez obzira na to kako se i da li se nacionalno izjašnjavaju, bez obzira na brojna druga lična svojstva

Dok je sa njegovim funkcijama spojivo to što je Milutinu Đukanoviću uvredljiva riječ „supruga“, a poželjan odgovor na argumentovan stav stručnjakinje iz oblasti statistike – cenzura, mi zaista dobro treba da se zapitamo što smo sve propustili u etapama razvoja ovog našeg društva.