Apel obrazovnim i socijalnim institucijama da omoguće pravo na obrazovanje i pruže adekvatnu socijalnu podršku svakom djetetu

Politički ambijent u Crnoj Gori nepovoljan za dijalog među neistomišljenicima
Oktobar 10, 2023
Zaštititi dostojanstvo svih u Crnoj Gori
Oktobar 16, 2023

Apel obrazovnim i socijalnim institucijama da omoguće pravo na obrazovanje i pruže adekvatnu socijalnu podršku svakom djetetu

NVO Juventas apeluje na Ministarstvo prosvjete, osnovne škole i socijalne institucije da zajednički djeluju u omogućavanju prava na obrazovanje i pružanju podrške u ostvarivanju najboljeg interesa djeteta kojem je izrečena vaspitna mjera premještaja iz O.Š. „Oktoih“ u O.Š. „Milorad Musa Burzan“ zbog problema u ponašanju.

Naime, poslednjih dana svjedočimo širenju informacija o nasilnom ponašanju maloljetnog dječaka, učenika sedmog razreda, koje je zbog problema u ponašanju premješteno u drugu školu, koja ga ne prihvata, a zatim upućeno u novu školu u kojoj roditelji učenika/ca te škole protestvuju zbog toga što ne žele da njihova djeca budu u istoj školi sa „problematičnim“ djetetom. Smatramo da je ovakvom reakcijom institucija, ali i brojnih roditelja, zanemaren najbolji interes djeteta i nije pružena adekvatna podrška djetetu i porodici.

Podsjećamo da rad sa djetetom sa socijalno neprilagođenim ponašanjem podrazumjeva multisektoriski pristup koji uključuje saradnju svih institucija, a na prvom mjestu obrazovnih i socijalnih. Shodno Opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju, škola je obrazovno-vaspitna ustanova, a osnovno obrazovanje je obavezno za svako dijete. Razvoj i vaspitanje djeteta nije lak put ni za jednog roditelja i može imati različite izazove. Na tom putu, jako je važna podrška škole, psihološko-pedagoških službi, centara za socijalni rad i organizacija civilnog društva koje sprovode programe podrške porodicama. Moramo imati na umu da smo obavezni da pomognemo svoj djeci tokom njihovog razvoja, a posebno onoj koja imaju izazove tokom odrastanja.

U kojoj god školi da navedeni dječak bude nastavio svoje obrazovanje, očekujemo da škola zajedno sa Ministarstvom prosvjete i ostalim obrazovnim i socijalnim institucijama i organizacijama, kreira plan podrške za dijete i njegovu porodicu kojim će se omogućiti
kontinuiran tretman različitih intervencija u cilju pozitivne promjene u djetetovom ponašanju, što će u daljem rezultirati njegovim pravilnim rastom i razvojem, koje je jedno od osnovnih prava djeteta.

Osim toga, preventivan rad je neophodan i cilju smanjenja vršnjačkog nasilja i jačanja vaspitne uloge škole. Dodajemo da je jako važno da svi roditelji i šira društvena zajednica daju značaj razvijanju osjećaja empatije i razumjevanja drugog, posebno u ovakvim okolnostima. To ujedno pokazuje i koliko smo kao društvo zreli i spremni da rješavamo probleme sa kojima se nose naša djeca, a ujedno i da omogućimo zdravo i sigurno okruženje za svako dijete.